You are here: Home // наука, фантастика // 2012-та „ЕНИГМА” – ПРЕМИНА ЛИ СЪДБОВНАТА МИСТЕРИЯ

2012-та „ЕНИГМА” – ПРЕМИНА ЛИ СЪДБОВНАТА МИСТЕРИЯ

НА ЗЕМЯТА НЯМА ДА ИМА КАТАКЛИЗЪМ ИЛИ ДА НАСТЪПИ КРАЯТ НА СВЕТА- 21.12.2012.   

Много от учените в света обаче, които са имали отношение към проблемите на нашата планета преди 21.12. 2012 г., а и след тази дата, наречена от уплашените хора“сакрална“, са сериозно разтревожени от някои обстоятелства, свързани с изследването на галактиката и придобитата информация от НАСА, върху която веднага се наложи пълна секретност.

Има изключително важни достоверни научни факти от глобален характер, а колкото до това дали са сериозни може да се съди по факта, че информацията веднага се прикри –  НАСА постави класификация „Top secret“!

Но изтече информация, че по безспорен начин научно е установено: „СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА СЕ ПРИДВИЖВА КЪМ ПО-ВИСОКА ЕНЕРГИЙНО ЗАРЕДЕНА ОБЛАСТ В ГАЛАКТИКАТА И МЕЖДУПЛАНЕТНИЯТ КЛИМАТ ЩЕ СЕ ПРОМЕНЯ“.                                     ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ДО НАШАТА ПЛАНЕТА! Вероятно, промяната ще настъпва бавно.                                       

 За учените и най-вече за НАСА е пределно ясно, че постоянното облъчване на Земята с по-висока енергийност, неминуемо ще оказва влияние и ще променя досегашния галактически  модел, а от там и живота на Земята.

Ще се променят също и параметрите „пространство-време” и техните измерения.

По-високата енергийност ще влияе на човешкото съзнание и социално поведение както на отделния човек, така и на обществото като цяло.

В каква насока ще се променят човешкото съзнание и социалното му поведение е голямата загадка – „ENIGMAТА“!

Една не малка част от учените предполагат, че това евентуално е свързано с подготовката на обществото, или по – скоро на част от него за преминаване към по-високо измерение, особено ако се изменят кардинално параметрите „пространство – време“.

Също загадка е, при това много важна, дали ще продължи започналата и научно установена еволюция на човешката ДНК – това което НАСА и ЦРУ отдавна изучават чрез експерименти, включително и с извънземни. По тези въпроси те разполагат с изключително ценна, но засекретена информация. 

Доказано е, че ДНК молекулите ни действат като миниатюрни антени които осъществяват връзка с квантовите полета на Вселената. По този начин те ще възприемат и повишената енергийност, която ще се изпраща към земята от Галактиката.

Дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) носи генетичните инструкции за биологическото развитие на всички клетъчни форми на живот.

Основната функция на молекулата на ДНК е дълготрайното съхранение на информация.  Тя съдържа инструкциите необходими за конструиране на останалите клетъчни компоненти.

ДНК се състои от два дълги полимера, съставени от своя страна от прости единици, наричани нуклеотиди. Във вътрешността на клетките ДНК образува дълги структури, наричани хромозоми.

На снимката: Анимирана схема на част от двойната верига на ДНК.

Въпреки че понякога ДНК е наричана „молекулата на наследствеността“, парчетата ДНК не са единични молекули. По-скоро те са двойки молекули, които се преплитат като лиани, образувайки двойна спирала.

Научното изучаване и следене промяната на сложната човешка ДНК е изключително важно. След 21.12.2012 г. най-вероятно промяната на ДНК ще продължи и може би ще се ускори, в резултат от новата енергийна зареденост на Земята от Галактиката.

И може би това ще са някои от промените, които се очакват да настъпят след 21.12.2012 г.  Но според много от учените, тези промени нито ще са бързи, нито апокалиптични или фатални.

Американският учен Дейвид Уилкок нарича 21.12.2012 „енигма” –  загадка, защото много неща не се знаят, много се премълчават, неправилно тълкуват, преднамерено променят, или съзнателно прикриват.

Дейвид Уилкок е американски изследовател и се занимава с проучвания относно древни цивилизации, наука за съзнанието, нови форми на материята и енергията и е професионален лектор.

Уилкок твърди, че „все повече хора се пробуждат за космическото съзнание и висшите понятия на метафизиката и духовността“. Той казва:

„Те ще научат, че нашата Галактика преминава в нова енергийна ера. Ще станат промени, включително и на нашата Земя и че много от хората ще искат да бъдат съпричастни към това. Но тези промени нито ще са фатални, нито пък бързи“ – няма да има катаклизми.

Според Уилкок, в ЖИТНИ КРЪГОВЕ, които извънземна цивилизация анонимно и съзнателно но добронамерено прави на земята, има нещо много важно. Чрез тях те предупреждават планетата Земя, че се променя човешката ДНК. 

„Това е житният кръг творение на извънземни край Фрогсфилд с„хромозомно образование”, което те като че ли  нарочно са направили. 

Очевидно създателите му искат да ни кажат нещо“ казва Уилкок.

И това вероятно е : внимавайте, защото наближава важната за вашата планета дата 21.12. 2012.         Ето защо, чрез житните кръгове ние ще ви покажем, за да ви убедим да „ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ДНК“. Така Уилкок обяснява този житен кръг по време на лекцията си .

„Характерното за този кръг е, че хромозомите са разпокъсани. А това се случва точно преди клетъчната метаморфоза“ – казва той 

Клетъчното делене е в основата на размножаването и нарастването на организ­ма. То участва при възстановяването на из­хабени и увредени тъкани и органи, осъщес­твява приемствеността на  поколенията, прехода от едноклетъчни към многоклетъчни организми и осигурява безсмър­тието на живота.

Пре­носители на наследствеността са хромозомите и тяхното поведение заема централно мяс­то в клетъчното делене. 

Това беше посочено по-горе и в заключенията на световните учени. 

На картината долу, създадена на житен кръг през 1996 г.  се вжда двойната спирала с 12 нуклеотидни бази

Но според Уилкок после става нещо странно, получава се тройна спирала (малката картина в ляво), която все още запазва своята структура. Този житен кръг е с дата 26 юни 1999 година.

На по-долната картина също в ляво, създадена на житен кръг от 21 юли 1999 година се вижда тройна разцъфтяла спирала, след което,  според тълкуването на Дейвид Уилкок  настъпва краят. Метаморфозата е много кратка – по-малко от месец. Житният кръг показан по-горе  е от 1996 г. когато е началото на ДНК промяната.

Но разкъсаните хромозоми са показани на житен кръг още от 18 август 1991 г. 

„Явно, чрез житните образувания извънземните отдавна се изпращат послания на Земята, за извършваща се промяна в структурата на човешката ДНК. Подават се сигнали и за това, че се променя основата на природата на ДНК“ –  счита Дейвид Уилкок . 

Той предполага, че сегашното активизиране на извънземните вероятно е свързано с промените, които се очакват след 2012 г., календарът на маите и краят на техния времеви цикъл, след който ще се извършват сериозни пренареждания на планетите в Галактиката.  

Ето и още едно друго житно образувание  посочено в лекцията на Уилкок, което извънземната цивилизация е направила на нашата планета, в желанието си да ни каже още нещо свързано с човешката ДНК.

Според Уилкок, то също ясно показва човешката ДНК и е характерно с това, че на него се виждат ясно извивките на спиралите. 

Дейвид Уилкок е абсолютно убеден, че извънземните действително искат да ни покажат измененията в човешката ДНК и в това не влагат лоши намерения.

Календарът на Маите приключи! 

Мъчителното чакане дали ще настъпи краят на Света свърши!

Може би отново трябва да повторим това, което Дейвид  вече каза и в което има скрит подтекст за евентуално преминаване към по-високо измерение:

„Все повече хора се пробуждат за космическото съзнание и висшите понятия на метафизиката и духовността“

„Те ще научат, че нашата Галактика преминава в НОВА ЕНЕРГИЙНА ЕРА и че ще станат промени, включително и с нашата Земя.   

Те няма да са нито бързи, нито пък ще са фатални, няма да има и катаклизми. Вероятно много от хората ще искат да бъдат съпричастни към промените“.

ДА БЪДЕМ СЪПРИЧАСТНИ КЪМ ПРОМЕНИТЕ! Това иска от нас Дейвид Уилкок.

ЗАТОВА НИЕ БЕЗ СТРАХ ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪДБАТА!

АКО ВСИЧКИ ПАЗИМ ПЛАНЕТАТА СИ, ТОГАВА И ТЯ ЩЕ ПАЗИ НАС!

СИЛАТА Е В ЕДИНСТВОТО И НАЙ-ВЕЧЕ В ЛЮБОВТА КЪМ ХОРАТА И КЪМ ПЛАНЕТАТА !

И ДА ЗНАЕМ, ЧЕ ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ НАС –“ ОТ МЕН И ОТ ТЕБ“!

 

 

 

« | »

Leave a Reply

Copyright © 2009 Разузнаване.ком. All rights reserved.