You are here: Home // Без категория // ЖИТНИТЕ КРЪГОВЕ – ЕЗИКЪТ НА ТАЙНСТВЕНАТА КОСМИЧЕСКА ЦИВИЛИЗАЗИЯ

ЖИТНИТЕ КРЪГОВЕ – ЕЗИКЪТ НА ТАЙНСТВЕНАТА КОСМИЧЕСКА ЦИВИЛИЗАЗИЯ

Първа част.

ГАЛАКТИКАТА – ТОВА Е НАЙ-СЪВЪРШЕНАТА ФОРМА НА ЖИТНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Световната наука открито признава, че не може да даде логично обяснение кой и как създава житните кръгове въпреки старанието, които полага да разкрие тази тайна. Но в едно нещо повечето от учените са убедени, че тези кръгове не са дело на нашата цивилизация.

Близо четвърт век, обширните поля на Англия са предпочитаното място от анонимни творци, които  дискретно, късно през нощта създават житни кръгова с причудливи форми. Те не търсят облаги за труда си и получават единствено възклицания, озадачения и възхищения. А мотивите им за създаването на житните кръгове са неясни, затова пораждат много спорове и съмнения. По-голямата част от учените считат, че това е дело на извънземна цивилизация.

Това, което те оставят след себе си – „Житните кръгове“ макар и за кратко, са истински съвременни феномени, които крият много тайни все още неразгадани!

Ето едно неоспоримо доказателство за гениалността на създателите на житните творения и тяхното желание да покажат, че са висша цивилизация и че са свързани или продължение на други древни цивилизации.

Колибрите, създадени от неизвестните творци през 2009 година във Великобритания, очевидно приличат на изображението на платото Наска в Перу.

Тове не е ли доказателство, че авторите на житните кръговете с Колибри, са наследници на онази цивилизация, която е създали преди векове същата фигура в недостъпното плато Наска в Перу?

Много от специалистите се питат, всъщност това не са ли космически кораби?

Първите житни кръгове от далечното минало са съвсем обикновени, после са с повече фигури и елементи в тях, докато се стига до удивително сложните със съвършени форми, в които често е заложена или сложна математическа формула или знаци и символи.

За някои житни творения е установено, че са свързани с древната цивилизация на Маите. Счита се, че по инициатива на извънземните е поставено началото на  езика на символите, като най-вероятната форма на връзка с тях. Така се въвежда терминът „пиктограма“ (картина-писмо) и се поставя началото на изучаване и тълкуване на символите в житните кръгове и форми.

На 5 юли 2009 г. в Силбъри Хил близо до Ейвбъри, Уилтшир в Англия е открито житно образувание, което според някои учени показвало каква е типичната индианска прическа и украса характерна за вождове на древните Маи.

Картината, която неизвестните извънземни са създали чрез житния кръг е фигура на глава и украса на вожд на Маите с мотив символизиращ слънчеви изригвания. На главата имало характерна за Маите диадема с пера украсени с лъскави топчета. Според преданията, това била любимата прическа на един от вождовете на Маите, Пернатата змия – „Кецалкоатъл“, за когото имало легенда, че се очаква да се завърне.

За Маите прическата имала не толкова естетическа стойност, колкото дълбоко религиозно и духовно значение.

На този житен кръг открит също на Silbury hill, Witrhire в Англия през август 2004 г., според специалисти на него са отбелязяни установени от маите времеви маркировки и няколко характерни символа от календара им.

Има и други житни творения  свързани с древната цивилизация на Маите. Най-честите мотиви използвани от създателите на житните кръгове са многото календари, както и краят на последния – 13-ти времеви цикъл от 144 000 дни, който приключва на 21.12.2012.

Вероятността самите маи да са авторите на житните образувания отнасящи се за тях, е много малка.

 

Интерес за нас представлява технологията, по която те изграждат различните житни кръгове, чийто избор не е случаен. Кръговете или различните сложни фигури се правят от полегнали стебла на различни житни растения, предимно в пшеничени и ечемичени насаждения. Стеблата в едно изображение може да са наклонени в различни посоки, а понякога кръговете да са от няколко пласта стебла, които са паднали по определени страни, вероятно по програма зададени.

Интересното при житните кръгове е, че стеблата се пречупват на мястото на възлите, които дават здравина на стеблата, а не както е нормално – между тях.

Възлите държат растението изправено, защото в тях се събира вода, чието налягане крепи стеблото.

Растенията в житните кръгове падат, защото техните възли се дехидратират. В пречупения възел на стеблото има дупка, от която излаза водния поток, образуван от голяма горещина.

Възлите са пробивани избирателно. Понякога е пробит най-долния възел, а в други случаи по-горни, като растенията в един кръг може да са с пречупени възли на различно ниво.

Никъде не са забелязани следи от стъпкани стебла, а някои от фигурите са направени в заградени зони, дори и във военни обекти.

Удивително от този сложен начин на образуване на кръговете е и това, че възлите могат да бъдат поразявани поотделно. Наклона на стеблата и височината на избираните възли се променят в рамките на една форма.

На територията на житния кръг или фигура е констатирана остатъчна радиация с негативен ефект върху хората. Има излъчване на енергия на честоти от 5 килохерца няколко дни след появата на кръговете. Честотата на излъчвания звук е в чуваемите граници и понякога се издават високи, пискливи звуци и трели – вибрации на два съседни звука.

При посещение на житен кръг хората усещат симптоми на гадене, главоболие, световъртеж, усещане на горене и различни болки, които съвпадат с проблемите предизвикани от радиация.

От центъра на кръговете електромагнитните уреди показват отклонения до 100 процента от нормалните стойности. Мобилни телефони, камери, часовниците и електронните уреди спират да               работят, а компасите на прелитащите самолети се въртят   безконтролно.

Понякога над житните кръгове       се появяват виолетови оцветявания.

Образуването на житните кръгове в рамките на няколко минути, както и последствията за възлите на стеблата са признаци за действието на някаква радиация, която повишава температурата в избраните възли, като кара водата да се превърне частично в пара. В следствие на бързото увеличаване на обема възелът се пръска, растението се пречупва и пада.

Това е едно от многото доказателства, че житните кръгове не са дело на нашата цивилизация, каквито нереални теории има.

Повечето от житните кръгове са толкова сложни, с толкова много математически или астрономически характеристики, че единствено компютър би могъл да ги създаде.

На снимката, сложното житно образувание, което са сътворили неизвестните извънземни съзидатели показва Слънчевата система в навечерието на 21.12.2012 година.

Житните кръгове показаха, че техните незнайни създатели имат огромни теоритически и практически познания и възможности във всички области. Те определено знаят, че ни превъзхождат и че техните послания все още са неразбираеми за нас.

Житните кръгове показаха категорично, че освен нас има и друга цивилизация, която обитава някоя планета в космоса. А е възможно извънземни да има на Земята, между нас и ние да не ги виждаме, докато те ни наблюдават.

Цивилизацията която създава житните кръгове е много по-развита от нашата и ако са в т. нар. по-високо – четвърто измерение, което е много вероятно, те ще са невидими за нас.

Едно от най-разпространените лица на извънземни се появява и в Житните кръгове.

Разбира се, това е предположение, тъй като за сега само житните кръгове са единственото доказателство с което разполагаме. Освен ако не прием за такова собственото им изображение, което понякога правят чрез житните кръгове.

Ако проследим създаването на житните кръгове може да се направи още един извод. Започвайки от по-прости към по-сложни форми, това прилича на начина по който става ограмотяването – започва се от азбуката. Единственият за сега възможен език за контакт с извънземните са“символите“.

От еволюцията на кръговете и по пътя на анализа могат да се направят някои изводи за техните намерения и цели, от които най-важният е, че те са добронамерени. Извънземните упорито търсят начин за установяване на контакт с нас и засега използват житните кръгове и форми, прилагайки постепенното им усложняване и профилиране, като форма на обучение. И вероятно искат да усъвършенстват езика на символите, който ние още сричаме като първолаци.

Можем да направи също и друг извод, че от добри намерения те искат да помогнат на планетата Земя защото явно разбират, че ние сме твърде безотговорни към нея.

Английските инженери Колин Ендрюс и Пет Делгадо са сред малкото очевидци на появата на житните фигури. Според описанията им, те се образуват светкавично – за около 10-15 секунди. Твърдят, че в този кратък интервал се чувал странен шум, напомнящ жужене, който са успели да запишат. След изследвания проведени от екипи на НАСА, става ясно, че зукът има хармонична компонента и инфразвуков обхват.

В  ечемичено поле в графство Уилтшир    близо до замъка    Барбъри, английски  учени откриват най-сложния и смайващ житен кръг, виждан някога.

Образованието е широко 50 м. и преставлява кодирано изображение на първите 10 цифри на числото ПИ – 3,141592654.

Астрофизикът Майкъл Рийд заявява:

“Десетата цифра дори беше правилно закръглена. Малката точка до центъра пък представлява десетичната запетая”

 

Кодът е базиран на 10 ъглови сегмента, като радиалните прескоци обозначават всеки сегмент.                                                                       

„Започвайки от центъра, ние  изброихме сегментите  във всяка секция, които се отличават по промяната в радиуса.

Те ясно показват стойността на първите 10 цифри на числото ПИ.”

ПИ = 3.141592654 !

Очевидно извънземната цивилизация подлага на изпитания научния потенциал на световните учени, за да определи степента на усвояване на символните познания.

Английските учени са напълно удовлетворени от разгадаването на сложната задача с числото ПИ.

Гигантска медуза в  размер от 200 метра се появява изненадващо като житно изображение в Кингстън, Оксфордшир.

Тя е изключително интересна и учените търсят отговор за произхода и целта на неземното житно творение.

Експертът Карън Александър е озадачен. „Виждали сме пеперуди, птици, но това е първата медуза върху поле в света.Тя е три пъти по-голяма от останалите модели, които сме регистрирали досега. . Все още търсим смисъла и значението й“.

На 7-ми август 2009 г. близо до град Goes в Южна Холандия,  извънземните създадоха най-голямото житно образувание –  картина с размери 530 на 450 метра, една гигантска човекопеперуда. Необяснимо е както по мащаби, така и като тема това истинско художествено творение. 

Ограничените ни знания за създатетелите на житните образувания, не ни дават възможност да разчетем многобройните им послания, които те ни изпращат в хилядите житни кръгове, създадени в различни страни.

Това тяхно упорито старание да ни въздействат чрез житните символи трябва да ни говори, че тази високоразвита цивилишцзация изпитва някаква отговорност и желание да помогне. Както на нашата планета, така и на самите нас, които я обитаваме.

Анализирайки нарастващата активност на посланията чрез житните символи, можем да направим извода, че извънземната цивилизация, която контактува с нас, също като Маите счита, че подреждането в една линия на планетите от Слънчевата система вероятно крие опасности.

След като това огромно галактическо явление става веднаж на 25 800 години, логично е да се предполага, че ще има последици за планетите, включително и за нашата Земя. Но всякакви по-определени мнения и предположения, особено след като никой не е преживял такова събитие са прибързани и съмнителни.

Вероятно, в посланията на извънземните към нас има препоръки, а може би и предупреждения, но след като не сме в състояние да ги разберем, по-добре да не гадаем. 

Следва втора част:  ЖИТНИТЕ КРЪГОВЕ – ВРЪЗКАТА С ИЗВЪНЗЕМНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. 

« | »

1 Response to " ЖИТНИТЕ КРЪГОВЕ – ЕЗИКЪТ НА ТАЙНСТВЕНАТА КОСМИЧЕСКА ЦИВИЛИЗАЗИЯ "

  1. веси каза:

    На 7-ми август 2009 г. близо до град Goes в Южна Холандия, извънземните създадоха най-голямото житно образувание – картина с размери 530 на 450 метра, една гигантска човекопеперуда. Необяснимо е както по мащаби, така и като тема това истинско художествено творение.

    Като се има на предвид, че пеперудата е символ на промяната на трансформация,закрила,спокойствие,воля и т.н. Може би ни напомнят, че всичко в живота се променя и то е само за добро. Напомня ни, че идва ново начало за планетата ни, че предстои да осъзнаем духовната си същност или, че е време да напарвим нещо за душата.
    Най-красивото крилато създание на майката природа идва с мисията и посланието за промяна. За трансформация!

Leave a Reply

Copyright © 2009 Разузнаване.ком. All rights reserved.