You are here: Home // сионизъм - израел // ПРОТОКОЛИ НА ЦИОНИСТКИТЕ МЪДРЕЦИ!

ПРОТОКОЛИ НА ЦИОНИСТКИТЕ МЪДРЕЦИ!

    ДАЛИ ВСЕ ОЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ ИЛИ СПАЗВАТ СТРАХОВИТИТЕ “ МЪДРОСТИ НА ЦИОН“?

„Чрез Иехова царуват Царете. А чрез пророците нам е казано, че от самия Бог ние сме избрани да царуваме над цялата земя“.

Бог ни е наградил с гения, който може да се справи с тази задача.

Ако има в противния лагер гений, той ще се опита да се бори с нас, но проходящият, временно блеснал гений, не може да се сравнява с вродената гениалност на нашия народ.

Борбата между него и нас ще бъде безпощадна, такава, каквато светът още не е виждал”.

(Протоколи от световния ционистки конгрес в Базел, Швейцария 1897 г.)

ЗА АВТОРИТЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ.

За автори на “Протоколите на Сионските Мъдреци” се считат евреите Ротшилд, Херцл и най-вече юдеинът Ашер Гинсберг, известен между сънародниците си с името Ахат Ха ам, т.е. “Единствен всред народа”.

Той е фанатизиран агитатор на библейския (равински) юдаизъм.

Гинсберг бързо навлиза в редовете на юдейското ръководство и макар млад, той е приет за член на върховното управително тяло (кагала).
Изработеният от него план за осъществяване заветните цели на израила, е четен на тайно заседание на първия световен ционистки конгрес в Базел в 1897 г. и прави силно впечатление. Докладът се приема от мнозинството и той му открива пътя към водачеството.
От този момент неговото влияние бързо расте и в 1913 г. той е всепризнат и неоспорим водач на юдейството.

Протоколите представляват идеологията на юдаизма, извлечена от неизменните и вечните закони на пророк Мойсея, идеология, каквато ни я описва 35-вековната еврейска история.

С необясним за човешкия морал цинизъм, те разкриват грандиозните цели на юдейството, безпощадната жестокост и абсолютната безогледност на средствата за постигането им.

Всеки, който прочете протоколите, остава поразен от непоколебимата решителност и пълното игнориране и пренебрежение към целия нееврейски свят.
Ледена хладина, бруталност и садизъм вее от всеки ред на тази псевдо юдейска мъдрост. Това не може да се нарече мъдрост нито юдеите мъдреци!

Мислите, изказани в протоколите, хвърлят ярка светлина върху най-големите и мъчно обясними религиозни, хуманитарни и политически събития във всеобщата, а особено в новата история. Те са безпогрешен ключ, с който се разгадават сложните социални и икономически проблеми, които създадоха най-големите обществени сътресения във всички европейски държави от ХV век насам.

За улеснение на читатилите, протоколите на мъдреците са разграничени в 24 отделни протокола, като във всеки от тях има отделни заглавия. Те са не само обобщаващи съдржанието на протокола, но и в голяма степен показват същността на съдържанието.

Описали сме само заглавията до 10 протокол, като останалите 14 ще бъдат показани допълнително.

Ние сме шокирани от ПРОТОКОЛИТЕ НА ЦИОНИСТКИТЕ МЪДРЕЦИ, поради което оставаме всеки сам да си напради ИЗВОДИТЕ!

ПРОТОКОЛ №1

ЧОВЕК Е ХИЩНО ЖИВОТНО.
ПОЛИТИЧЕСКАТА СВОБОДА Е ФИКЦИЯ.
ЗЛАТОТО Е ВСЕМОГЪЩО. САМОУПРАВЛЕНИЕТО РАЗЛАГА НАРОДИТЕ.
НАРОДЪТ Е ТЪЛПА.
В ПОЛИТИКАТА НЯМА МОРАЛ. УПРАВНИКЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ХИТЪР И ЛИЦЕМЕРЕН.
ЮДЕЙСКОТО ПРАВО Е В СИЛАТА.
ЮДЕЙСКАТА ВЛАСТ ЩЕ БЪДЕ НАЙ-СИЛНА.
НАРОДИТЕ СА СЛЕПИ.
САМОУПРАВЛЕНИЕТО СЪЗДАВА РАЗДОРИ.
САМО МОНАРХИЯТА СЪЗДАВА РЕД.
ЮДЕИТЕ ВНУШАВАТ НА НАРОДИТЕ СВОБОДА, ЗА ДА ГИ ТЛАСНАТ В ПИЯНСТВО И РАЗВРАТ.
ЮДЕЙСКИЯТ ДЕВИЗ Е: ХИТРОСТ, ЛИЦЕМЕРИЕ, НАСИЛИЕ, ГРАБЕЖ И ТЕРОР.
ЧРЕЗ ДЕВИЗА “СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО” ЮДЕИТЕ РАЗВРАТИХА НАРОДИТЕ.
ЮДЕЙСКАТА АРИСТОКРАЦИЯ Е НАЧЕЛО НА ВСИЧКИ ИНИЦИАТИВИ.
ЮДЕИТЕ ИЗПОЛЗВАТ ВСИЧКИ ЧОВЕШКИ СЛАБОСТИ.

ПРОТОКОЛ №2

ЧРЕЗ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВОЙНИ ЮДЕИТЕ ДЪРЖАТ В РЪКА НАРОДИТЕ.
АРИЙЦИТЕ СА ТЕОРЕТИЦИ И РУТИНЕРИ.
ЮДЕИТЕ ФАЛШИФИЦИРАТ НАУКАТА И ЗАБЛУЖДАВАТ ВСИЧКИ НАРОДИ.
ЮДЕИТЕ ПОДГОТВЯТ УСПЕХА НА РАЗРУШИТЕЛНИТЕ УЧЕНИЯ.
ЮДЕЙСКАТА ТАКТИКА Е ГЪВКАВА.
ЮДЕИТЕ ВЛАДЕЯТ НАЙ-ВАЖНИЯ ФАКТОР НА ОБЩЕСТВЕНАТА МИСЪЛ – ПЕЧАТА.
ВСЕКИ ЮДЕИН МИСЛИ, ЧЕ СТРУВА КОЛКОТО ХИЛЯДИ “ДРУГИ ХОРА”.

ПРОТОКОЛ №3

ЮДЕЙСКАТА СИМВОЛИЧНА ЗМИЯ Е ОПАСАЛА СВЕТА.
КОНСТИТУЦИОННИТЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЩЕ ПАДНАТ
ЮДЕИТЕ СЪЗДАДОХА ВЛАСТОГОНСТВОТО И ПОЛИТИЧЕСКОТО РАЗЛОЖЕНИЕ.
ПАРЛАМЕНТИТЕ И ВСИЧКИ ДРУГИ СЪБРАНИЯ СА АРЕНИ НА БЪРБОРСТВО.
ОБЕДНЕЛИТЕ НАРОДИ СА В БЕЗНАДЕЖДНО РОБСТВО. ТЕ ИМАТ САМО ФИКТИВНИ ПРАВА.
ЮДЕИТЕ УНИЩОЖИХА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАТА АРИСТОКРАЦИЯ.
ЧРЕЗ МАСОНСТВОТО И ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЮДЕИТЕ МАМЯТ И ДЪРЖАТ В РЪКА НАРОДИТЕ.ЮДЕЙЩИНАТА СЕ КРЕПИ ВЪРХУ ГЛАДА И ИЗРАЖДАНЕТО НА НАРОДНИТЕ МАСИ.
БЪДЕЩАТА ЮДЕЙСКА ВЛАСТ ЩЕ РЕОРГАНИЗИРА ОБЩЕСТВОТО И ЩЕ ПРЕВЪЗПИТА МАСИТЕ ЗА ПЪЛНАТА ИМ РОБСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.
В ЮДЕЙСКОТО ЦАРСТВО ЛИБЕРАЛИЗМЪТ ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕН ЧРЕЗ ДЕСПОТИЗЪМ.
СИЛАТА НА ЮДЕИТЕ Е В РАЗЕДИНЕНИЕТО И ПОРОЧНОСТТА НА ДРУГИТЕ НАРОДИ.
ПОНЯТИЕТО “СВОБОДА” Е ПРИНЦИП НА ЖИВОТИНСКАТА СИЛА

ПРОТОКОЛ №4

РЕПУБЛИКАТА Е ЕТАП КЪМ ЮДЕЙСКОТО ВЛАДИЧЕСТВО.
ЮДЕИТЕ, КОИТО НАСАЖДАТ БЕЗБОЖИЕТО, ЩЕ НАЛОЖАТ НА ВСИЧКИ ЮДЕЙСКАТА ВЯРА.
ЮДЕИТЕ НАСАЖДАТ СПЕКУЛАТА, ЗА ДА ЗАГРАБЯТ БОГАТСТВАТА.
МАТЕРИАЛИЗМЪТ ЩЕ СЪЗДАДЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ И ЩЕ ТЛАСНЕ НАРОДНИТЕ МАСИ В РЪЦЕТЕ НА ЮДЕЙСКИТЕ АГЕНТИ.

ПРОТОКОЛ №5

БЪДЕЩОТО ЮДЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ КРАЙНО ДЕСПОТИЧНО.
ЮДЕИТЕ УБИХА ВЯРАТА В БОГА И ПОНИЖИХА АВТОРИТЕТА НА МОНАРСИТЕ.
ДВАДЕСЕТ ВЕКА ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ ВРАЖДИТЕ МЕЖДУ ХОРАТА И НАРОДИТЕ.
ЮДЕИТЕ СА УБЕДЕНИ В СВОЯТА КРАЙНА ПОБЕДА.
НА КАПИТАЛА ПРИНАДЛЕЖИ ЦАРСКИЯ ПРЕСТИЖ.
КАПИТАЛЪТ ТРЯБВА ДА ВЛАДЕЕ ИНДУСТРИЯТА И ТЪРГОВИЯТА.
ЮДЕИТЕ СЕ СТРЕМЯТ ДА ОТСЛАБЯТ ОБЩЕСТВЕНАТА МИСЪЛ.
ОБЩЕСТВАТА МОГАТ ЛЕСНО ДА СЕ ЗАБЛУЖДАВАТ И ЛЪЖАТ.
ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ ХАОСА В ОБЩЕСТВЕНАТА МИСЪЛ.
ОПАСНИТЕ ЗА ЮДЕИТЕ ЛИЧНИ ИНИЦИАТИВИ ДА СЕ НАСОЧВАТ ЕДНА СРЕЩУ ДРУГА.
ОБЩЕСТВЕНИЯТ ХАОС ЩЕ НАЛОЖИ ЮДЕЙСКОТО ГОСПОДСТВО.

ПРОТОКОЛ №6

МОНОПОЛИТЕ ЩЕ УНИЩОЖАТ БОГАТСТВАТА.
ЮДЕЙСКИЯТ КАПИТАЛ УНИЩОЖАВА ЕДРОТО ЗЕМЕВЛАДЕНИЕ.
ЧРЕЗ СПЕКУЛАЦИЯТА БОГАТСТВАТА ЩЕ СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ В ЮДЕЙСКИТЕ КАСИ.
СПЕКУЛАТА И РАЗКОШЪТ РАЗОРЯВАТ ИНДУСТРИЯТА.
ЮДЕИТЕ ЩЕ УВЕЛИЧАТ РАБОТНАТА ЗАПЛАТА И ЕДНОВРЕМЕННО ЩЕ ПОВИШАТ ЦЕНИТЕ.

ПРОТОКОЛ №7

ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ РАЗДЕЛЕНИЕТО МЕЖДУ НАРОДИТЕ.
НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО ЮДЕИТЕ ЩЕ ОТГОВАРЯТ С ВОЙНА.

ПРОТОКОЛ №8

СПОРЕД ЮДЕИТЕ ПРАВОТО НЕ Е ОБЕКТИВНА СИЛА.
ЮДЕИТЕ СЕ СТРЕМЯТ ДА ТУРЯТ РЪКА НА ВСИЧКИ СИЛИ В ДЪРЖАВАТА.

ПРОТОКОЛ №9

ЮДЕЙСКАТА ТАКТИКА Е ГЪВКАВА.
ЮДЕИТЕ ИЗПОЛЗВАТ И АНТИСЕМИТИЗМА ЗА СВОИТЕ ЦЕЛИ.
ЮДЕИТЕ ДЪРЖАТ В РЪКА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ.
ЮДЕИТЕ СЪЗДАВАТ РАЗЕДИНЕНИЕТО И ПОДРИВАТ ОСНОВИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ.
ЮДЕИТЕ РАЗКЪСАХА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ВЛАДЕТЕЛИТЕ И НАРОДИТЕ ИМ.
ЮДЕИТЕ ДЪРЖАТ В РЪКА НАРОДИТЕ ЧРЕЗ НАЙ-ВЕРНИТЕ СИ ОРЪДИЯ – МАСОНИТЕ.
ЮДЕИТЕ РАЗВРАТИХА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУТИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО.
ЮДЕИТЕ РАЗВРАТИХА МЛАДЕЖТА.
ЮДЕИТЕ УСЛОЖНИХА И ОБЪРКАХА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.
ЮДЕИТЕ ЩЕ МИНИРАТ ВСИЧКИ СТОЛИЦИ И ЧРЕЗ УЖАСА НА РАЗРУШЕНИЕТО ЩЕ ОТСТРАНЯТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО.

ПРОТОКОЛ №10

ЮДЕИТЕ СЪЗНАТЕЛНО ЗАМЪГЛЯВАТ ВСИЧКИ ГОЛЕМИ ОБЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ.

НАРОДИТЕ УВАЖАВАТ СИЛАТА, ДОРИ КОГАТО Е ТИРАНИЧЕСКА.
ЮДЕИТЕ РАЗЧИТАТ, ЧЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ПРИЗНАТЕЛНОСТТА НА НАРОДИТЕ.
ВНУШЕНОТО ОТ ЮДЕИТЕ ВСЕОБЩО ГЛАСОПОДАВАНЕ ПОНИЖИ СИЛАТА НА НАРОДИТЕ.
ПЛАНЪТ ЗА ЮДЕЙСКОТО УПРАВЛЕНИЕ Е ДЕЛО НА ЕДИНИЧНАТА ВОЛЯ НА ЮДЕЙСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ.
ЛИБЕРАЛИЗМЪТ ОТРОВИ ДЪРЖАВНИЯ ОРГАНИЗЪМ.
ЛИБЕРАЛИЗМЪТ РОДИ КОНСТИТУЦИОННИТЕ ДЪРЖАВИ, КОИТО СА ШКОЛИ ЗА ДЪРЖАВНО БЕЗДЕЛИЕ.
ПРЕЗИДЕНТИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ СА КАРИКАТУРИ НА ВЛАДЕТЕЛИ.
ЮДЕЙСКИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТИ ЩЕ БЪДАТ АФЕРИСТИ И ПОЛИТИЦИ С ТЪМНИ ДЕЛА.
ПРЕЗИДЕНТИТЕ СА КУКЛИ В РЪЦЕТЕ НА ЮДЕИТЕ.
В БЪДЕЩОТО ВСЕМИРНО ЦАРСТВО САМО ЮДЕИТЕ ЩЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТ.
ПРАВАТА НА ПРЕЗИДЕНТА.
НАД ИЗТОЩЕНИТЕ НАРОДИ ЩЕ СЕ ПРОВЪЗГЛАСИ ВСЕМИРНИЯТ ЮДЕЙСКИ ЦАР.

Следват: ПРОТОКОЛИТЕ НА ЦИОНИСТКИТЕ МЪДРЕЦИ № 11 – 24!

« | »

Leave a Reply

Copyright © 2009 Разузнаване.ком. All rights reserved.