You are here: Home // КГБ, ЦРУ // ЦРУ и КГБ – най-невероятната СИМБИОЗА след края на СТУДЕНАТА ВОЙНА

ЦРУ и КГБ – най-невероятната СИМБИОЗА след края на СТУДЕНАТА ВОЙНА

ЦРУ – КГБ
След разпадането на Съветския съюз, за което старите кадри на КГБ, като о.з. генерал ВИКТОР БУДАНОВ и други висши ръководни служители, обвиняват ГОРБАЧОВ и ЕЛЦИН, се предприемат големи реорганизации и съкращения на руските специални слежби, включително и на разузнавателните.                                                               Съкращенията се извършват не само заради участието на висши ръководни кадри на КГБ в опита за преврат, или за пасивността на други, които са знаели за подготовката на преврата, но са станали беучастни. В основата на реорганизациите в КГБ и в многобройните й звена стои твърдото решение на ЕЛЦИН и привържениците му, да се освободят от ”старата генерация” в КГБ, която не се отказваше от студената война и беше против перестройката.             ЕЛЦИН, като стар и опитен болшевишки кадър разбираше ролята и най-вече силата на КГБ и затова там предприе сериозни промени и съкращения и на първо място на ръководните й кадри. Така най-голямата и най-мощната РАЗУЗНАВАТЕЛНА и КОНТРА-РАЗУЗНАВАТЕЛНА система в света престана да бъде октоподът, чийто пипала бяха навсякъде и от която всички се страхуваха. След рухването на КГБ, от нейните отломки остана само една огромна маса от безработни разузнавачи.

ЦРУ с помоща и на западните разузнавателни служби отдавна внимателно наблюдаваше и стимулираше процесите на разграждане и рухване на социалистическата система. ЦРУ внимателно следеше процесите в Русия и особено тези в КГБ. Преди окончателното рухване на СССР, ЦРУ включи целия си разузнавателен потенциал, включително и на демобилизираните си служители от различните разузнавателни служби. За тази цел ЦРУ създаде много фирми, ръководени от бивши свои и на другите специални служби сътрудници. ЦРУ, като всяко друго серизно разузнаване, разбираше, че сега е момента да се справят окончателно с голямата руска заплаха, но и да тласнат Русия към такива реформи, които да отприщят пътят за бързото и безвъзвратно навлизане на капиталистическата система в тази страна. ЦРУ също разбираше, че справяйки се с Русия, навлизането на САЩ и в другите бивши руски републики, въобще в цялата социалистическа система ще стане още по-лесно и още по-бързо. ЦРУ, също така убеди американското правителство, че ”инвазията на американските икономически интереси в Русия” е най-добрата форма не само на контрол върху ситуацията там, но и за стимулиране на процесите в американски интерес. За тази цел, след внимателен подбор, започнаха да използват многобройните демобилизирани висши ръководни кадри от КГБ. ЦРУ по-добре от всички други знаеше, че в продължение на един много дълъг исторически период от време, КГБ беше тази, която утвърждаваше комунистическата идеология. В основата на тази идеология стоеше ”строгата партийна иерархия”, контролирана от КГБ и на второ място ”страхът от санкции”, налаган също от КГБ. Пипалата на КГБ бяха покрили всичко. Партийната върхушка на КПСС беше силно респектирана, а руското общество парализирано. ЦРУ разбираше, че широките връзки на бившите висши кадри на КГБ са ”неоценим капитал”, ето защо, като се обезпечи контролът им, те могат да бъдат ценен американски помощник в Русия. Още повече, че те са безработни, неразбрани и унижени в по-голямата си част, изпаднали в идеологически и най-вече психологически шок.

ЦРУ убеждава американското правителство и особено американския бизнес, че под тяхно ръководство и контрол може да зпочне процесът: ”Симбиоза между ЦРУ и КГБ”.

Следва: Конкретните прояви на тази СИМБИОЗА – създаването на американски или смесени фирми с участието на висши служители на КГБ

« | »

Leave a Reply

Copyright © 2009 Разузнаване.ком. All rights reserved.