You are here: Home // КГБ // КГБ – ОСНОВАТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА

КГБ – ОСНОВАТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА

centrala KGB

Реймънд Роха – зам. директор по Разузнаване в ЦРУ и преподавател в разузнавателния колеж към м-во на отбраната споделя пред в-к ”Вашингтон таймс”, че ”КГБ е основният играч в теорията и практиката на комунистическата иделогия”.

Джон Дзиак – лектор по съветско разузнаване в университета ”Джордж Вашингтон” в лекциите си казва: ”КГБ е крайъгълен камък на съветската система. Тя не би могла да просъществува толкова дълго без КГБ”.

КГБ е създадена през март 1954 г. и съществува до м. Декември 1991 г. Едва през юли 1978 г. КГБ става Държанен комитет с ранг на Министерство – 24 години след създаването си. Основната причина за това е страхът да не стане ”по-силна от партийното и държавно ръковоство”. Това предопределя и честата смяна на ръководителите на КГБ.

КГБ е била най-голямата контраразузнавателна и разузнавателна служба в света.

По мнение на американските специални служби КГБ е била по-гляма от всички западни служби взети заедно. Първоначално, до укрепването на Съветския съюз в идейно-политическо, военно-стратегическо и икономическо отношения, в системата на КГБ контра-разузнаването е имало по-голяма тяжест и авторитет, отколкото разузнаването. След идването на ЮРИЙ АНДРОПОВ начело на КГБ и особено когато той застава начело на държавата, разузнаването се налага, защото и имперските амбиции на Съветския съюз нарастват неимоверно.

КГБ е имала огромен щат. Само Първо Главно управление (Разузнаване) преди разпадането на КГБ през 1991 г. е имало 12 огромни подструктури.

Отдел ”К” начело с ген. ВИКТОР БУДАНОВ е бил един от най-големите. Говори се за няколко стотин служители. Отделът е отговарял за сигурността на външното разузнаване.

КГБ е разпусната след опита за държавен преврат през август 1991 г.
Вицепрезидентът на СССР ГЕНАДИЙ ЯНАЕВ издава указ за отстраняването на МИХАИЛ ГОРБАЧОВ и за въвеждане на Извънредно положение.
Неуспешният преврат води до краят на СССР. Това става на 8 дкември 1991 г .
КГБ също се разпада, но символите и – меч, щит и петолъчка остават.

Наследниците на КГБ са :

1.По линия на разузнаването- Служба за външно разузнаване.

2.По линия на контраразузнаването- Федерална служба за безопастсност.

3.По линия на радиоелектронно разузнаване – Федерално агенство за правителствена връзка и информация към Президента на Руската Федерация.

4.По линия охрана на висши държавни лица – Федерална служба охрана и служба за безопастност към Президента.

5.По линия охрана на особено важни обекти – Главно управление за спецпрограми към Президента.Това е бившето 15 Главно Управление на КГБ, охраняващо бункери и секретни обекти.

След неуспешният преврат през 1991 г. КГБ е сериозно реформирана, съкращават се хиляди служители, които трябваше да търсят другаде прехраната си, както в Русия, така и в чужбина.

Следва: ще проследим съдбата на ген. ВИКТОР БУДАНОВ – началник на бившия супер отдел ”К”, както и на други освободени служители на всемогъщата КГБ.

« | »

Tags:

Leave a Reply

Copyright © 2009 Разузнаване.ком. All rights reserved.