You are here: Home // Общи, САЩ // КОЙ УПРАВЛЯВА СВЕТА?!

КОЙ УПРАВЛЯВА СВЕТА?!

Светът се управлява от тези, които имат властта да издават пари.

”Аз вярвам, че банковите институции са по-опасни за нашите свободи, отколкото редовната армия”. Президент Томас Джеферсън.

Историкът от Джорджтаунския университет Карол Куигли, настойник на Бил Клинтън като студент в университета, през 1966 г. в книгата си озаглавена „Трагедия и надежда”, пише:

„Финансовият (юдейски) капитализъм си е поставил
дългосрочна амбициозна цел – създаване на световна система за финансов контрол, концентриран в частни ръце, за да доминира политическата система на всяка страна.

Тази система ще бъде контролирана с помощта на централните банки по света, действащи съгласувано, чрез тайни споразумения, сключени по време на частни срещи и конференции.

Контролирайки, както демократичните, така и автократичните, деспотични правителства, както и всички други правителства, те ще се приближат до абсолютния контрол над глобалните пари, кредитирането и дълговете, доминиращи в икономиката, политиката, търговията и имперските авантюри”. 


Бившият директор на Централната банка на Англия Джосая Стамп казва:

„Банковата система е зачената в беззаконие и е родена в грях“!

“ Земята се притежава от банкерите. Ако я отнемете от тях, но им оставите правото да печатат пари, с едно драсване на писалките си, те ще създадат достатъчно пари, за да си я купят обратно. “ 

„Обаче, ако ги лишите от това право, всичките им богатства, заедно с моето, ще изчезнат, а след това светът би бил много по-приятно място за живеене.

Но ако искате да останете роби на банкерите, и дори да плащате за собственото си робство, тогава нека да продължат да печатат и създават пари“. 

Елън Браун в книгата си, „Паяжината на дълга“, разглежда частното банкиране, като узурпирано право за създаване на пари. Все повече хора разбират за злокачествените ефекти от тази разрушителна сила.

Всеки трябва да разбере, че „Федералният резерв“ на САЩ не е държавата, а частен банков картел, собственост на участващите в него банки. 

Федералният резерв контролира света чрез Европейската централна банка, Английската централна банка и Централната банка на Япония.

Това са основните централни банки на света, заедно с Банката за международни разплащания, която е – банка на централните банки.

Босовете на тези банки са подчинени единствено на „босовете” собственици на капитала.

В допълнение към монетите, банките издават пари наричани от Федералния резерв – банкноти.

Монетите и книжните пари в Америка са по-малко от 3 на сто от паричната маса в обръщение. Останалите пари са виртуални – кредитни заеми израени  в компютърни числа.

Банките издават пари, които никога не съществуват. Около 30 на сто от тях са за собствените им цели – спекулации и други непродуктивни дейности.

В брошурата на Федералния резерв в Чикаго от 1960 г. се обяснява:

„За разлика от предишни времена, големите банки днес са „гигантски машини за лихви“.

Действайки безотговорно, банковите гиганти използват високорискови сделки в трилиони, във високорискови операции от хазартен тип, използвайки спекулативни инструменти като дериватите – базисен лихвен суап с плаващи лихви, но на различни бази и други такива.

От времето на президенстването на Андрю Джаксън (1829 – 1837), Федерален дълг не е бил изплащан, освен лихвите към банкерите и към други собственици на дълговите задължения.

Защо не се връща правото на държавата да издава парите, когато това е нейно конституционно право и задължение?

Защото тогава обременяващите данъци ще бъдат намалени и някои премахнати. Парите ще могат да бъдат издавани без инфлация и ще се използват за продуктивен растеж. Животът ще бъде по-спокоен и стабилен, с възможност за пълна заетост и социална справедливост. Това банкерите няма да допуснат!

Светът може да живее спокоен живот, вместо да изтърпява безкрайно повтарящите се инфлация – дефлация, периоди на нестабилност, кризи като днешната, може би най-голямата депресия, дело на банкерите, с цел завладяване на повече власт и пари в тяхни ръце.

През 1929 г. подобно банково мошеничество доведе до голямата Световна криза – до световен колапс.

През лятото на 2007 г., анализаторът Джереми Гренхъм предупреди за послезиците от „гръмването” на глобалия финансов балон, което и стана.

Властта на големите банкери предимно евреи и правото им да издават пари вреди не само на Америка, но и на целия свят.

Тази незаслужена привелегия, която държавата им е отстъпила унищожава американската мечта и води до обедняване на милиони.

Големите еврейски банкери винаги са спонсорирали войни и революции, които са опустошавали много страни и цели континенти с трагични глобални последици за целия свят и със заплахи за цялото човечество.

За да се спре частното печатане на пари и то да се върне на държавата и създаването на парите да е под кнтрола на обществото – това трябва да стане осъзната потребност.

Движението „ОКУПИРАЙ УОЛСТРИЙТ“, с подкрепата и на протестиращите по целия свят, трябва да приемат това като КАУЗА, като основна цел за постигане.

Само тогава може да настъпи желаната социална справедливост, която е отнета от банкерите и корумпираните от тях политици.

„ОКУПИРАЙ УОЛСТРИЙТ“ е началото на американското социално пробуждане, което започна от безработните млади американци и бързо се разнесе по целия свят.  

 

« | »

Leave a Reply

Copyright © 2009 Разузнаване.ком. All rights reserved.