You are here: Home // Без категория // ЦРУ ПРЕДВИЖДА ЗАЛЕЗА НА САЩ!

ЦРУ ПРЕДВИЖДА ЗАЛЕЗА НА САЩ!

Ролята на Америка като признат световен икономически и политически лидер, досега не е била поставяна под такова сериозно съмнение”- становище на ЦРУ и на координиращия ръководен орган Съвет за национално разузнаване.

На всеки пет години голяма група експерти под ръководството на Централното разузнавателно управление (ЦРУ), изготвят специален секретен доклад наречен „Глобални тенденции”.

В тазгодишния доклад „ Глобални тенденции 2025“, изготвен от експертите на базата на мащабни, многобройни и задълбочени анкети, анализи и прогнози, тайните американски служби за пръв път правят песимистични прогнози и дори поставят под съмнение световната икономическа и политическа лидерска роля на САЩ.

В специален материал на „Der Spiegel” за доклада „Глобални тенденции 2025“ се изтъква следното изключително важно становище:

„Доларът ще загуби ролята си на водеща валута, а самата държава САЩ отстъпва като световна политическа и икономическа сила”. 

„Това кара тайните служби в страната да се опасяват от мрачно бъдеще за САЩ като световна сила така, както никога досега“, се казва в материала на „Der Spiegel”.

Повод за подобни твърдения дават определени изводи от изследването и по-специално, че „създаденият след Втората световна война световен ред няма да съществува след 2025 година”.

„Икономическото и политическото влияние на САЩ ще намалява през следващите две десетилетия“.

„По света ще има все повече нестабилни места, а той ще стане конфликтен и по-опасен“.

„Храните и водата ще станат по-оскъдни, а оръжията ще се увеличават”, сочат прогнозите на специалистите от Централното разузнавателно управление.

„Сегашната сериозна финансовата криза на Wall Street ще даде началото на едно преобразование на глобалната икономика и ще предизвика световно финансово пребалансиране”, смятат авторите на изследването.

„Американският долар ще загуби ролята си на най-силна валута и ще се стигне до ситуация, в която неговият статут ще се превърне в „пръв сред равни“. 

Никога досега представяният на всеки пет години доклад на тайните служби, не е рисувал толкова песимистични перспективи за мястото на САЩ в глобалния свят.

„Политическото влияние на Америка ще намалее, макар и САЩ да остане единствената и най-мощна самостоятелена страна.                                                                 Американската относителна сила дори и във военната област ще се понижава и влиянието й ще става по-слабо“, предсказва изследването.

„Международната система, която е създадена след края на Втората световна война, няма да съществува след 2025 година“.

Причината за това е „растежа на развиващите се страни, глобализиращата се икономика, трансферът на богатство от Запад на Изток и нарастващата роля на недържавните организации и отделни лидери“, се казва в доклада.

„Следващите 20 години на преход ще бъдат изпълнени с рискове”, предвиждат  анализаторите.

Китай и Индия ще застанат редом до САЩ на върха на един мултиполярен свят и ще се борят за влияние.

Ролята на китайската валута – юана ще нараства.

Иран, Турция и Индонезия също щели да наберат сили и ролята им ще расте.

От наличните данни, потенциалът на Русия не можел да бъде оценен еднозначно.

Поради глобалното затопляне достъпът до петролните полета на север ще бъде улеснен, което пък ще допринесе до допълнително засилване на глобалната икономика.

Според доклада към 2025 година Русия може да спечели най-много от повишаването на температурата на земята, вследствие на което ще се улесни достъпът до арктическия шелф, където има големи находища на природен газ и петрол.

Намаляващите инвестиции в енергетиката, запазващият се размер на криминалния сектор и корупцията сред политиците, биха могли да попречат на Русия да се издигне като сериозна световна сила.

Преминаването от енергийна система базирана върху петрола, към възобновяемите технологии като соларна и вятърна енергия, ще бъде в ход или дори почти завършено през 2025 година.

Тези форми на енергия представляват най-бързия и изгоден начин за преход, смятат авторите на изследване. Глобалното затопляне по това време вече ще се чувства по-сериозно.

Поводите за световните конфликти ще бъдат водата, хранителните ресурси и енергията.

Стратегическите съперничества най-вероятно ще бъдат в областта на търговията, инвестициите и технологичните нововъведения.

Въпреки това, изследването оставя отворена възможността за осъществяване на военни конфликти, териториална експанзия и военни съперничества, каквито е имало през изминалия век, завършва „Der Spiegel”.

Несъмнено, докладът „ Глобални тенденции 2025“ ще окаже огромно въздействие върху цялостното американско поведение, както на държавно, така и на обществено и най-вече на частно“лобистко“ ниво.

В Америка се развиват специфични групови и кланови лидерски процеси, които в много голяма степен са изпреварили всички явни или прикрити претенденти за световни сили.

Американската държавна администрация и икономиката й във всичките нейни аспекти, са под силното влияние на стабилно изградена финансова олигархия и най-вече огромни банкови системи, които са пуснали дълбоки корени в целия свят и имат огромно влияние. Ръководната роля на тези банкови системи е в ръцете на силното еврейско лоби.

Съзнателно или не, този изключително важен въпрос е подминат в доклада, освен ако не фигурира в отделен, „строго секретен“ раздел, което е най-вероятно.

В противен случай, докладът „Глобални тенденции 2025“ не би пропуснал такива важни въпроси като „Глобализацията” и сериозните намерения на определен кръг от висши държавници, политици и банкери да изграждат „Нов световен ред”.

Американският елит и част от световният, са не само генератора, но и реализатора на процесите за „световното лидерство и новия ред“.

Те преследват тази цел с подчертана твърдост и последователност. 

 

 

« | »

Leave a Reply

Copyright © 2009 Разузнаване.ком. All rights reserved.