You are here: Home // наука, Олигарси, фантастика // ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ ПРЕД СЪДБОНОСНО ИЗПИТАНИЕ!

ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ ПРЕД СЪДБОНОСНО ИЗПИТАНИЕ!

Първа част.

Въведение към неизбежното. 

Планета е небесно тяло, което обикаля по орбита около Слънцето, има сравнително големите размери и липса на енергийна емисия.

Земята – нашата планета се предполага, че се е образувала преди 4.5 млрд. години.

В процеса на формирането й от частиците на протопланетния облак, нейната маса нараства постепенно.

Земното ядро се е образувало за няколкостотин милиона години.

Преди 600 мил. години на Земята е имало няколко подвижни континентални плочи, подобни на съвременните.

По-късно се появява т.нар. континент Пангея.

По време на Юрския период, който започва преди около 200 милиона години и завършва около 145 млн., Пангея започва бавно да се разделя благодарение на континенталния дрейф – теория за свободното движението на континентите един спрямо друг, носени от литосферните плочи.

Литосферни плочи са Тектонските плочи, които съставляват земната кора, включително и тази под морските басейни. Те са основополагащи за формирането облика на повърхността на планетата Земя.

Земната повърхност е изградена от два вида земна кора – по-тежката океанска, характерна за океанското дъно и континенталната, върху която живеем.

Океанската кора достига до 8 км дебелина, а континенталната до 40 км.

Тектоника на плочите се нарича постоянното им движение, което е причината за физичните процеси произтичащи под земната кора, от които най-голямо значение за нас имат сеизмичната активност и земното магнитно поле.
В резултат на тектониката на плочите, Пангея се разделя на две части: – Гондвана и Лавразия.

На снимката: Земята по време на юрския период, когато Пангея се е отцепила отделно. Новите континенти са показани – Лавразия на север и Гондвана на юг.

Лавразия е суперконтинент, образуван в късната мезозойска ера, който  включва по-голямата част от съвременната суша в северното полукълбо.

Преди около 200 милиона год. Лавразия се разделя на Лаврентия – сега Северна Америка – и Евразия – сега Европа и Азия без Арабия и Индия.

Когато Индия се сблъсква с Азия, от силния удар са се издигнали планините Хималаи.

Геофизичните процеси, които е претърпяля земята в своята бавна еволюция, са причината за сериозни промени, дори до изчезването на цели континенти, какъвто е случаят с Атлантида.

Тези процеси, в много голяма степен са причинени от големи катаклизми, не само от вътрешни процеси в Земята, но и от извънземни причинители. Включително и от влиянието на орбитите на планетите, както и от тяхното цикличното подреждане.

Планетното подреждане поражда съществена промяна в глобалното магнитно и други, може би неизвестни за нас излъчвания, които влияят както върху хората, така и върху климата и природата като цяло.

Такава съществена промяна в подреждането на планетите от слънчевата система предстои на 21 декември 2012 година и съвсем естествени са страховете на хората от евентуални природни аномалии и катаклизми, каквито много, включително и учени предричат.

Но ако някога тези природни аномалии и катаклизми са изненадвали неподготвени хората, които са обитавали Земята, то сега нещата са по-различни.

Ако липсват предварителни пряки или косвени признаци, които да потвърждават всички пророкувания свързани с календара на Маите и годишните цикли на планетите, то всякакви страхове са излишни.

Какво всъщност евентуално ни предстои на 22 декември 2012 година, когато ще влезем в нов планетен цикъл, ще разберем от разсъжденията и предупрежденията на разследващия журналист и писател Дейвид Айк.

 

Край на първа част.

« | »

Leave a Reply

Copyright © 2009 Разузнаване.ком. All rights reserved.