You are here: Home // древна история, древна цивилизация, Общи // КАЛЕНДАРЪТ НА МАИТЕ – НЕ Е ЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ?

КАЛЕНДАРЪТ НА МАИТЕ – НЕ Е ЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ?

Маите били обсебени от астрономически небесни наблюдения, изследвания на планетите и определяне на времето, за която цел създавали многобройни и различни календари – над 20. В тях точно посочвали циклите на луната, слънцето и планетите, предсказвали също лунните и слънчевите затъмнения за хиляди години напред.

Но най – голямото прозрение на маите и записано в техния календар е, че на 21 декември 2012 година слънцето ще се издигне до центъра на Млечния път, посочен от тях като черна дупка.

И наистина, наскоро астрономите откриха, че съществува огромна черна дупка в центъра на нашата галактика Млечният път.

Съвременните астрономи са съгласни с календара на маите, че на 21 декември 2012 г. положението на земята ще се изравни със слънцето и центъра на галактиката ни Млечният път.

Те също са съгласни и с изчисленията на маите, че това галактическо събитие става веднъж на всеки 25 800 години.

Никой от учените в света не знае какви ще бъдат последиците от това изравняване на планетите в слънчевата система, но се намериха учени, които без да имат достатъчно основания твърдят, че маите предричали края на света.

Календарът на маите приключва на 21 декември 2012 година и според тях нашата планета Земя ще бъде поставена на сериозно галактическа изпитание, без да уточняват какви.

На снимката пълният календар на маите.

Възможно ли е календарът на древните маи, който пръв преди повече от 1000 години предсказва това непознато събитие, да крие голямата космическа тайна – какво ще се случи с нашата планета и със самите нас?

Умишлено ли маите са оставили цивилизациите след тях да разрешават тази съдбоносна загадка?

Вероятно, маите не държат ключа за оцеляването на нашата планета и на многомилионното човечество, защото няма нищо определено в техните предсказания, че ще настъпи краят на света

Световната науката и тя не е в състояние да даде категорични отговори на тези въпроси, а прави само предположения или догадки.

Календарът на маите показва само сакралната дата, подсказва за евентуални сериозни последици за планетата Земя и оставя всичко друго на  научните човешки познания, подлагайки на изпитание цялата съвременна цивилизация. 

Може би трябва да започнем с това, че маите са ползвали над 20 различни системи за отчитане на времето, които почивали предимно на солидни математически и най-вече астрономически познания.

“Галактическият таймер” на маите е бил 260-дневният цикъл, наречен Цолкин, или Свещен календар.

Но той е бил използван паралелно с друг календар Хааб – 13 лунният, или  365 – дневният наречен още и Приблизителна година.

Цолкин и Хааб са двата календара вплетени един в друг, но с различни функции.

Докато Хааб отчитал колективното съзнание, Цолкин е личен календар и бил считан от маите за свещен.

На снимката: Цолкин, най-древният календар.

Маите са създали двата календара като два различни времеви цикъла, изобразени като две въртящи се зъбни колела. Но движейки се, те достигали един момент, когато определен ден от Свещения календар Цолкин отговарял на същия ден от Хааб – 13 лунният календар. 

Маите изчислили, че този важен ден на съвпадение от двата календара отбелязва края на един цикъл, който отброява точно 144 000 дни и е част от още по-голям период от време, наречен Голям цикъл, състоящ се от 13 малки цикли. Маите изчислили, че големият цикъл е 25 800 години.

Големият цикъл от 25 800 години, според изчисленията на маите ще завърши с последният – 13-ти цикъл  от големия период – на 21 декември 2012 година

Маите, преди повече от 1000 години са изчислили, че със завършването на  Големия цикъл на 21 декември 2012 година, Слънцето и Земята ще се подредят в една линия с галактическия екватор на Млечния път.

Учените също признават, че галактическо изравняване на планетите действително предстои и че календарът на маите точно посочва кога ще стане това. 

Най-често задаваните въпроси към учените са:

“Какво означава това галактическо събитие и какви последици ще има за нашата планета Земя и за самите нас“.

Някои между учените омаловажават явлението представяйки го едва ли не като любопитна атракция, която ние съвременниците ще имаме   възможността да наблюдаваме.

Други допускат, че краят на Големия цикъл неминуемо ще бележи сложна конвергенция между редки космически процеси, чиито последици варират от положителни до плашещи и дори апокалиптични.

Има учени, които предупреждават, че краят на календара на маите съвпада с небесни събития, които може да имат дълбоки, опасни и дори съдбоносни последици за живота на нашата планета.

Снимката показва това, което можело да сполети Париж.

Електронно списание със седалище в Индия, публикува в броя си още на 1-ви март 2005 г. статия, в която съобщава за съвпадение между резултатите от Хайдарабадския компютърен модел на обръщането на полюсите на Земята и крайната дата от календара на маите.

Всяващият ужас анонс гласи: “Компютърни модели предсказват, че обръщането на магнитните полюси на Земята и на Слънцето може да сложи край на човешката цивилизация през 2012 година”.

Статията се спира на най-неблагоприятния сценарий и описва какво би представлявал света без магнитно поле.

С наближаването на 21 декември 2012 година и краят на календара на маите, расте броят на публикациите, свързани с нарастващ страх. Все повече хора разбират, че нещо сериозно ще се случи. Съдбоносният декември 2012 г. е съвсем близо и много специалисти предвиждат големи промени в Слънчевата система, които ще окажат силно въздействие върху нашата планета и върху нас  хората.

Специалистите почти са единодушни, че най вероятните промени ще бъдат с магнитното поле и магнитните полюси на Земята.

Прието е, че магнитното поле на Земята се формира от движението на течното метално ядро на планетата. Свикнали сме да смятаме магнитното поле за едно от сигурните неща на Земята. И макар да сме убедени, че северният и южният полюс са нещо постоянно истината е, че магнетизмът на планетата ни е всичко друго, но не и сигурен.

Много експерти смятат, че следващата смяна на полярността ще настъпи в недалечното бъдеще. Това мнение се основава на определени факти и по-специално на спътникови данни, които показват, че магнитното поле постепенно отслабва.

Макар, че историята на нашата цивилизация не познава такова събитие – смяна на полюсите, геоложките данни сочат категорично, че такова се е случвало на Земята и то нееднократно.

Известно е, че явлението обръщане на полюсите има цикличен характер и продължителността на периодите варира. Но не може да се предскаже със сигурност кога ще се случи отново. 

За обръщането на полюсите съществуват предшестващи признаци, като резки климатични промени и отслабване на магнитното поле на Земята.

Тъкмо наличието на тези симптоми днес и фактът, че разместването на полюсите донякъде е “закъсняло”, кара все по-голям брой учени да смятат, че се намираме в ранните стадии на такъв процес.

Преместването на магнитните полюси се регистрира от 1885 г. През последните 100 години магнитният полюс в южното полукълбо се е преместил с близо 900 км и се намира в Индийския океан. Последните данни за състоянието на магнитния полюс на Арктика (движещ се към Източно – Сибирската магнитна аномалия през Северния ледовит океан) показват, че изместването му от 1973 до 1984 е 120 км, а от 1984 до 1994 – с повече от 150 км.

През юли 2004 г. вестник “Ню Йорк Таймс” приема достатъчно сериозно вероятността за обръщането на магнитните полюси на Земята, за да посвети голяма част от раздела си „Наука” за описание на явлението и евентуалните последици от него. В статията се казва:

“Отслабването на магнитното поле на Земята, което предпазва планетата и има важно значение за всички живи твари, явно е започнало преди около 150 години”.

Очевидно за някои учени обръщането на магнитните полюси вече е започнало.

Геологически измервания сочат, че Земята е преживявала спад, както и връх в интензитета на магнитното поле. Такъв връх е бил отбелязан преди 2000 години. След това стойностите му започват непрекъснато да намаляват и понастоящем са с 38 процента по-ниски в сравнение с тогавашните.

Измерванията, направени след средата на деветнадесети век, потвърждават отслабването на магнитното поле и показват спад от 7 процента само през последните 100 години.

Възможно е дори признаците за обръщане на полюсите да са налице, но да не сме могли да ги разпознаем по редица причини, включително и поради допускането, че промяната на магнитното поле на Земята се осъществява като дълъг и бавен процес, протичащ с постоянна скорост.

Нови тълкувания на данните предлагат силни аргументи в полза на друга вероятност. Мнението, че колкото по-слабо става магнитното поле, толкова повече се ускорява процесът на преместване на полюсите и това мнение може да се окаже правдоподобно.

Ако случаят е такъв, миналите обръщания на полюсите може да са се осъществявали много по-бързо, отколкото смятаме сега.

В подкрепа на това говори и фактът, че косматите мамути обитавали северните територии на Сибир, за които се смята, че са преживели обръщане на полюсите през последната ледникова епоха, са открити замръзнали в движение и все още с храна в устата. Това е категорично доказателство, че рязката промяна в климата, която съпровожда обръщането на полюсите, може да се случи наистина невероятно бързо.

През 1993 г. сп. “Сайънс Нюз” публикува изследване, в което се посочва, че “задачата за намиране на прецизни данни за обръщането на полюсите, изглежда става още по-трудна поради факта, че магнитното поле отслабва значително преди промяна на посоката си”. Остава въпросът колко точно отслабва полето преди обръщането? Отговор на този въпрос още няма. 

Процесите, които може би ще настъпят в резултат на подреждането на планетите от Слънчевата система в една линия вероятно са свързани със събития, засягащи и нашите небесни съседи, а може би и цялата галактика. 

Това са също въпроси, на които учените нямат и не могат да имат отговор, защото много от научните изводи и оценки за евентуални предстоящи събития, които те правят, се основават на предположения, поради липса на необходимата информация.

Трудно може да се направи категоричен извод, че в календара на маите има някакво предупреждение, защото и те като нас не са го преживяли.

А тяхното тайнствено изчезване, може би говори за сериозни природни аномалии, причинени от самите тях, без някаква галактическа намеса.

В статията е използвана научната книгата “Мистерията 2012″ на Грег Брейдън – известен изследовател. 

Темата е изключително важна и ще става все по – актуална. Ето защо ние ще продължим и с други статии свързани с маите и 21.12.2012 г. !

« | »

Tags:

Leave a Reply

Copyright © 2009 Разузнаване.ком. All rights reserved.