You are here: Home // гръцка криза, еврозона, европейски съюз, криза, финансова криза // ЧЕРНИЯТ СПИСЪК НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГЪРЦИЯ ДО ЮНИ.

ЧЕРНИЯТ СПИСЪК НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГЪРЦИЯ ДО ЮНИ.

Едно от последните действия на бившия премиер Лукас Пападимос бе да оповести списък с мерки, които трябва да бъдат изпълнени до средата на годината, за да може Гърция да оползотвори втората помощна програма. 

В последния месец политическите лидери на основните партии се съсредоточиха да обещават спасението на Гърция, но пренебрегнаха задълженията на страната според Меморандум 2. 

Една от първите задачи на новосформираното правителство ще е да продължи изпълнението на мерките залегнали в бюджета, между които е намаляването с 12% на допълнителните възнаграждения на заплатите в публичния сектор. 

Тази мярка е част от фискалната консолидация на държавните финанси тази година и правителството трябва да спести 205 милиона евро.

До края на юни трябва да се преразгледат и разходите за следващите две години и да се изготвят проектобюджетите за 2013 и 2014. 

Сериозно внимание трябва да се обърне на разходите за лекарства, субсидирани от държавата, както и на социалните помощи и оперативните разходи на болниците.

В секторите на здравното и социалното осигуряване предстоят допълнителни съкращения без значение кое правителство ще встъпи във власт след изборите. 

До средата на годината трябва да бъдат изготвени и офертите за продажба на ключови държавни предприятия като водоснабдителните компании в Солун и Атина, държавната лотария, газоснабдителните дружества, компаниите за управление на държавните фотоволтаични паркове и други публични предприятия. 

Във второто полугодие ще трябва да се пуснат на пазара оферти за концесии на по-голямата част от гръцките пристанища и летища, както и оферта за управлението и поддръжката на магистрала Егнатия. 

 За да тръгне приватизацията с пълна сила, новото правителство ще трябва да премахне съществуващите специални права върху управлението на публичните активи и да прехвърли правомощията си на Агенцията за управление на държавната собственост. Тя отговаря за приватизационния процес и ще трябва да оповести пълния опис на активите в интернет страницата на министерството на финансите.

Тази година трябва да се уточни как ще се оползотвори и района на старото столично летище Елиникос, като се изясни статута и ползата на отделните активи. 

Върху новото управление ще падне тежестта да реформира данъчната система, която постоянно се прекроява, но никога не е по мярка на бюджетните нужди, още по-малко е по джоба на данъкоплатците.

В тази област първата промяна, която новите управляващи трябва да предприемат е узаконяването на новото повишение на данъчната основа на недвижимата собственост. 

От юни трябва да започне да се публикуват всеки месец в интернет и просрочените с 20 дни задължения на частни лица и фирми към държавата. 

Следва оценката и съкращенията на средния мениджърски персонал в данъчната администрация според приходите на районните данъчни управления. 

От юни тази година ще се забрани окончателно да се плащат данъчните задължения в брой в районните данъчни управления, като ще се използват или банкови преводи или чекове. “По този начин персоналът в данъчните служби ще се съсредоточи върху изпълнението на задължения с по-голяма полза като контролни проверки, техническа помощ за данъкоплатците и събиране на приходи”. 

След месец новото държавно управление трябва да създаде специално звено в данъчната администрация, което ще се занимава изключително и само с контрол и инспекция на финансите в здравната система. 

Подобни контролни отдели ще се създадат за борба с организираната престъпност за пране на пари, както и за проследяване на финансирането на терористичната дейност в страната. 

Планира се подобряване работата на отдела за приемане на сигнали за корупция, който бе създаден след разгара на икономическата криза. 

Освен това държавното управление трябва да създаде единен регистър за задълженията на публичния сектор, като трябва да осигури поне 70% от финансирането на разходите на държавните институции. 

Задача, която остава нереализирана в последните 20 години, но трябва да влезе в сила до края на юни е въвеждането на единна електронна система за управление на приходите, като част от задълженията на Гърция за модернизация и опростяване на държавната администрация. 

За по-малко от месец новата власт трябва да пусне и пилотна версия на програмата за управление и селекция на обществените поръчки, както и преразглеждане на системата за обжалване на процедурите по възложените вече обществени поръчки. 

Във финансовия сектор наред с рекапитализацията на банките, новото правителство трябва да вземе бързо решение за ролята и отговорностите на Допълнителния фонд за обезщетение от автомобилни произшествия. То трябва да гарантира, че фондът ще има възможност да посрещне своите задължения и за второто тримесечие на тази година. 

На пазара на труда също предстоят поредица от реформи, като се започне с преустройството на службата по Инспекция по труда.

Тя трябва да стане по ефективна, като оптимизирането на дейността й трябва да се преведе в конкретни резултати в борбата с недекларирания труд и сивата икономика. 

Правителството трябва да продължи процесът по либерализиране на пазара на труда според договора за финансова помощ и да проследи изпълнението на приетите закони на практика. 

До края на второто тримесечие на 2012 Гърция трябва да приеме закон, с който да премахне всички фиксирани цени и възнаграждения за услуги в различни сектори, като по този начин гарантира ценообразуването на пазарен принцип. 

Необходимо е изготвянето и гласуването на законопроекти, които са свързани с подобряването на бизнес средата в страната, между които улесняване на процедурите по издаване на лицензи и разрешения за дейност. В това число се включва и спиксъкът на непродуктивните такси и удръжки за трети лица, които товарят крайната цена за потребителя, но не допринасят с нищо за производителността. 

Всяка такса трябва да има правно определение и да е идентифициран нейния бенефициент. 

До края на юни Гърция трябва официално да признае дипломите за висше, полувисше и професионално образование от страните-членки на Европейския съюз. 

Квалификацията добита в чужбина ще се признава и в Гърция и това ще даде право на притежателите на чуждестранни дипломи да се лансират равноправно на местния пазар на труда. 

От списъка на задълженията на гръцката страна не могат да липсват темите свързани с енергетиката. Според обвързването на Гърция с договора за финансова помощ, в средатата на 2012 правителството трябва да е създало подходящите условия да влезат нови играчи на пазара на производството на енергия от лигнитни въглища. 

Новото гръцко правителство ще бъде сериозно затруднено да приложи на практика това обещание, главно след като ръководителят на синдикалната организация на енергетиците Никос Фотопулос се закани, че ще се пролее кръв, но няма да позволи да се приватизира нито една производствена единица на националната електрическа компания ДЕИ. 

Следват поредица от реформи, които трябва да подобрят правната, здравната и образователната системи. Те изискват сериозна законова подготовка и непоклатима решителност мерките да се приложат на практика. 

Още не е ясно дали новото държавно управление на Гърция ще успее да се справи с предизвикателствата на Меморандума за финансова помощ, за да преустрои страната или безславно ще се провали. Тези мерки са ПОСЛЕДЕН ШАНС ЗА ГЪРЦИЯ!

 

« | »

Tags:

Leave a Reply

Copyright © 2009 Разузнаване.ком. All rights reserved.