You are here: Home // банки, еврозона, европейски съюз, финансова криза // СРЕЩАТА НА ВЪРХА НА ЕС – РЕШЕНИЯ МЕЖДУ КОМПРОМИСА И ИНТЕРЕСИТЕ!

СРЕЩАТА НА ВЪРХА НА ЕС – РЕШЕНИЯ МЕЖДУ КОМПРОМИСА И ИНТЕРЕСИТЕ!

ЛИДЕРИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ЩЕ ТРЯБВА ДА ПОСТИГНАТ ЕДИНОДУШИЕ  В ИМЕТО НА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОТО.

„Всякакви стъпки към обединение на инструментите за финансиране трябва да бъдат съчетани с по-засилена рамка за бюджетна дисциплина и икономическа конкурентоспособност, за да се избегне моралната опасност и да се засили отговорността и изпълнението“, пише Херман ван Ромпой, председател на Европейския съвет, в плана, който ще представи на срещата на върха в четвъртък и петък – Reuters. 

Близо 20 години след подписването на Договора от Маастрихт европейските лидери са изправени пред изключително важна среща, на която трябва да се реши бъдещето преди всичко на единната валута, а и на целия Европейски съюз.

На срещата в четвъртък и петък ще се водят вечните спорове, но и ще трябва да се направят важни избори и компромиси в името на оцеляването на ЕС – избор между стабилност и растеж, между солидарност и по-стриктна дисциплина, между по-малка, интегрирана еврозона и по-голям, но и по-хлабав съюз, отбелязва Reuters. 

Срещата на върха на ЕС предпочете решения между компромиса и  интересите. 

Европейските лидери договориха пакт за растеж на стойност 120 милиарда евро в краткосрочен план, за да помогнат на Испания и Италия. Те постигнаха съгласие и за пътна карта, която да премоделира 17-членната еврозона. Президентът на ЕС Херман Ван Ромпой определи договореното като „действителен пробив“, предаде БГНЕС.

„Винаги съм казва, че 17-те страни от еврозоната трябва да си върнат доверието. И смятам, че това може да се случи, ще се случи с днешните решения“, подчерта Меркел след продължилата близо десет часа първа среща на европейските лидери. 

В около 5 часа тази сутрин германският канцлер заяви, че държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз са постигнали „много, много важен резултат…, защото се поучихме от грешките си от миналото“. 

Президентът на Европейската централна банка Марио Драги също обяви резултатите за срещата като „много добър изход“ за еврозоната. „Това ще бъде основата за фискално споразумение… за повече дисциплина в икономическите политики и със сигурност ще помогне в настоящата ситуация“, каза новият ръководител на ЕЦБ по отношение на споразумението за фискален пакт.

Според източници на „Ройтерс“ лидерите на ЕС са се споразумели за нов фискален пакт, който да осигури по-строга бюджетна дисциплина, но не са успели да се договорят за промяна в законодателството. Това се е случило, след като британският премиер Дейвид Камерън поиска отстъпки, които Германия и Франция не са готови да дадат, заяви дипломат, присъствал на дебатите. 

ОСНОВНИ РЕШЕНИЯ НА СРЕЩАТА НА ВЪРХА НА ЕС от 29.06.2012 

Пакт за растеж: 

Пакет от мерки на стойност около 120 милиарда евро (150 милиарда долара) за стимулиране на растежа в ЕС чрез усвояване на неизползваните средства от бюджета на ЕС, увеличаване на капитала на Европейската инвестиционна банка и финансиране на „проектни бонове“ („project bonds“) за инфраструктурни програми. 

Пактът включва също така мерки за увеличаване на заетостта, особено на младите хора, както и предложение за увеличаване на трудовата мобилност в Европа. 

Краткосрочни мерки: 

Лидерите се съгласиха да създадат надзорен орган за банките в еврозоната, включващ Европейската централна банка, „спешно, до края на 2012 г.“. 

Лидерите заявиха, че когато се създаде този орган, Европейският механизъм за стабилност на стойност 500 милиарда евро, който трябва да влезе в сила идния месец, може директно да рекапитализира банките при конкретни условия. 

Лидерите заявиха, че заемите, предоставени от Европейския механизъм за стабилност на Испания, за да рекапитализира банковия си сектор, вече няма да е нужно да бъдат връщани преди други заеми в случай на изпадане в неплатежоспособност, много важен фактор за участниците на пазара. 

Лидерите обещаха да използват спасителните пакети „по гъвкав и ефективен начин, за да стабилизират пазарите“, за страни, които спазват целите за бюджетен дефицит. Това означава да се купуват ценни книжа, за да се намалят разходите по заемите. 

ЕЦБ се съгласи да действа като агент по спасителните фондове, като провежда операции на пазарите на ценни книжа. 

Дългосрочни мерки:

Лидерите от еврозоната се съгласиха „да работят за по-интегриран икономически и валутен съюз“ чрез по-тясно бюджетно и финансово сътрудничество, за да се предотврати повторното възникване на подобни кризи. 

Президентът на ЕС Херман Ван Ромпой заяви, че лидерите са договорили четири „градивни елемента“ за постигане на по-интегриран съюз – финансова рамка, бюджетна рамка, рамка на икономическата политика и засилване на демократичната отчетност. 

Ван Ромпой ще има задачата да представи нов доклад през октомври, в който да даде повече подробности относно календара на реформите. Те могат да доведат до създаването на банков съюз, а на по-късен етап – и до съвместно емитиране на дълг. 

Срещата на върха на ЕС независимо, че отложи решаването на парливи въпроси за в бъдеще, взе също изключително важни решения, изпълнението на които ще внесе, поне в краткосрочен план очакваното международно успокояване – политическо, икономическо и най-вече финансово.  

« | »

Leave a Reply

Copyright © 2009 Разузнаване.ком. All rights reserved.