ЗА НАС

         Разузнаването е една от най – древните професии.

INTELLIGENCE

Потребността от събиране, анализ и оценка на информацията, за да се вземе решение е онази човешка активност, която в много голяма степен предопределя прогреса на човечеството. 

Това обуславя и непрекъснатия възход на ролята и значението на разузнаването. Липсата на такова често е струвало много, било то в личен или в обществен план.

Големите щети на американците от японското нападение над ПЪРЛ ХАРБЪР се дължат на липса на разузнаване. Страшни са пораженията и жертвите на СССР, които германците им нанесоха особено в началния период на войната и се дължат предимно на подценяване ролята на разузнаването.

Разузнаването, като голяма сила служи не само на държавите в техните вътрешни или външни отношения. То се използва за защита или експанзия на корпоративни, фирмени и не на последно място личностни отношения, както и за постигане на определени цели, било то безкористни или користни.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗУЗНАВАНЕТО ЗА КОРИСТНИ ЦЕЛИ В ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ЗНАЧИТЕЛНО ПРЕВИШАВА ПОЛЗОТВОРНОТО МУ ИЗПОЛЗВАНЕ!

Чрез Разузнаването често се решават вътрешно-държавни и междудържавни интереси свързани с властта, партийни, икономически или религиозни цели и не на последно място между личностни отношения. Най-честата злоупотреба с РАЗУЗНАВАНЕТО е използването му от правителствата, за да укрепват властта си, да се справят с вътрешни и външни противници и да налагат политически,  икономически или религиозни интереси.

Вече не е рядко явление използването на държавни служители и политици за конспиративни връзки с подземния свят и мафията. Появиха се и много частни разузнавателни служби, които най-често съчетават икономическото разузнаване с охранителния бизнес, използвайки и силови методи и средства. Изпълняват и специфични за разузнаването задачи, особено след като ИНФОРМАЦИЯТА СТАНА НАЙ – СКЪПО ПЛАТЕНАТА „СТОКА“, с много голям пазар!

Ето защо РАЗУЗНАВАНЕТО трябва да се подлага на стриктен контрол, включително и обществен, за да има по-голяма прозрачност в действията му, както и по-голяма гласност, когато нарушава ЗАКОНА или общоприети морални или етични норми.

Бумът на комуникационните технологии и Интернет завинаги промениха профила на Разузнаването и на разузнавача!

90% от всичко, което е необходимо да знае един разузнавач вече е в гигантския кошер – „Интернет”. Свръх мощни компютри, потопявайки се в него, пресяват трилиони бита данни, разкривайки тайни, разбивайки пароли, изчитайки лични пощи и много други персонални неща от живота на хората, които уж са защитени от закони.

„Целият този колосален по обем шпионаж, не е по силите на един човек, нито пък  на хиляда „шпиони”, дори да имат свръх качества”.

Това мнение споделя професор Шърман Кент от Йелския университет, ветеран от ЦРУ, известен като ”бащата на шпионския анализ”.

Анализ на информацията от и за разузнаванията с оглед разкриване на истината, за по-правилна преценка на събития, факти и личности и извличане на поуки, които всеки може да направи за себе си, трябва да се разглежда като неотменимо право на всеки един от нас.

Такъв анализ за разкриване на истината и даване на гласност, си поставя за цел да прави нашият сайт – Разузнаване.ком

Нашият девиз е: „Истината прави човека свободен“!                                    

 

comment closed

Copyright © 2009 Разузнаване.ком. All rights reserved.