You are here: Home / Search

ПОДГОТОВКАТА ЗА „ЧЕТВЪРТОТО” ИЗМЕРЕНИЕ Е ЗАПОЧНАЛА!

ПОДГОТОВКАТА ЗА „ЧЕТВЪРТОТО” ИЗМЕРЕНИЕ Е ЗАПОЧНАЛА!
Първа част. Следят ни и ни подслушват, а четенето на мисли е реалност! Eнергийното информационно въздействие върху биообекти е едно от най-напредналите в науката и технологията. Така нареченото „четене на мисли“ вече... 

ПОДГОТОВКАТА ЗА „ЧЕТВЪРТОТО” ИЗМЕРЕНИЕ Е ЗАПОЧНАЛА!

ПОДГОТОВКАТА ЗА „ЧЕТВЪРТОТО” ИЗМЕРЕНИЕ Е ЗАПОЧНАЛА!
Космосът и природата подготвят човека за „четвъртото измерение“! Време е и той да помисли затова! Втора част. Човешкото тяло е открита енергийна система за преразпределяне на енергията, която постъпва отвън, а също... 

Copyright © 2009 Разузнаване.ком. All rights reserved.