You are here: Home // Оръжие, САЩ // ИЗПУСНАТ ЛИ Е ДУХЪТ ОТ БУТИЛКАТА?

ИЗПУСНАТ ЛИ Е ДУХЪТ ОТ БУТИЛКАТА?

albert-einsteinМного от големите учените чрез своите открития са възвестявали началото на един нов свят, който наистина се променял чуствително вследствие на тяхните научни постижения. Но повече от когото и да било, друг световен учен – АЛБЕРТ АЙНЩАЙН открива и показва един съвършенно нов свят, в който науката е основният двигател.

АЙНЩАЙН е признат за най-великият учен в света за изминалото столетие. Той е създателят на гениалната ”Теория на относителността ”, неговото име се отъждествява с популярното уравнение Е = на MC2 за еквивалентност на Маса и Енергия. Това наглед просто уравнение променя представата за материята – въобще променя представата за света. Оказва се според АЙНЩАЙН, че видимата реалност е съставена от невидима енергия.

АЛБЕРТ АЙНЩАЙН написва повече от 50 научни труда, много книги и статии по различни въпроси – предимно научни в областта на теоритичната физика, но и светски, като философски и дори религиозни. Най-известна от тях е ”Светът такъв какъвто го виждам”, написана през 1934 година.

Колкото по-високо по стълбата на познанието АЙНЩАЙН се е издигал, толкова по-силни ставали религиозните му убеждения, но по един съвършенно нов – научен начин. Негов е прословутият цитат: ”науката без религия е куца, а религията без наука е сляпа”.

АЙНЩАЙН счита, че понятието „Бог“ е продукт на човешката слабост, а Библията- сборник от достойни, но детски примитивни легенди. Очевидно, смисълът на религиозността според АЙНЩАЙН е в
природата и най-вече в безкройността на вселената.

В навечерието на Втората световна война АЛБЕРТ АЙНЩАЙН, заедно с други американски изявени учени подписва писмо до Президента на САЩ ФРАНКЛИН ДЕЛАНО РУЗВЕЛТ, в което го убеждават САЩ да разработи Атомна бомба, преди това да са направили немците.

АЙНЩАЙН скоро след това преосмисля своята позиция по отношение въоръжаването на Америка с ядрено оръжие и отказва да участва в проекта ”МАНХАТЪН” за построяване на атомна бомба. Очевидно, с огромният си научен потенциал и най-вече заставайки на собствената си ”Теория на вераятностите”, АЛБЕРТ АЙНЩАЙН е предчуствал, че нацизмът в Германия неминуемо ще доведе до световна война и че в тази война Атомната бомба ще изиграе съдбоностна роля.

АЙНЩАЙН е пасифист, споделя леви убеждения и е противник на атомната бомба. Той разбира, че Америка ще направи голяма грешка изпълнявайки грандиозната американската програма ”МАНХАТЪН”, в която САЩ е впрегнала целия си научно-технически потенциал за изработване на атомна бомба.

АЛБЕРТ АЙНЩАЙН е един от първите световноизвестни учени, който разбира,че ”Духът от бутлката” вече е изпуснат!

« | »

Leave a Reply

Copyright © 2009 Разузнаване.ком. All rights reserved.