You are here: Home // древна цивилизация, наука, фантастика // ЖИТНИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ – ЕЗИКЪТ НА ТАЙНСТВЕНАТА КОСМИЧЕСКА ЦИВИЛИЗАЗИЯ

ЖИТНИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ – ЕЗИКЪТ НА ТАЙНСТВЕНАТА КОСМИЧЕСКА ЦИВИЛИЗАЗИЯ

Посвещава се на рождения ден 3.14.1879 на великия Айнщайн и на денят на числото Пи = 3.1415 . А днешният ден е 3.14.15.

Дали извънземна цивилизация не търси контакт с нас???

Galaktikata

Галактиката е най-съвършената форма на житните изображения, която е създадена тайнствено на земята по необясним начин. Но най-невероятната загадка на житните творения е огромната фигура на магическото математическо откритие – числото Пи = 3.1415!

Световната наука открито признава, че не може да даде логично обяснение кой и как създава житните изображения въпреки старанието, което полага да разкрие тази тайна. Но в едно нещо почти всички учени са убедени, че тези изображения не са дело на нашата съвременна цивилизация и научни постижения, колкото и големи да са те .

Близо четвърт век, обширните поля на Англия са предпочитаното място от анонимни творци, които  дискретно, късно през нощта създават житни изображения с причудливи форми. Те не търсят хвалебствия или облаги за труда си и получават единствено възклицания, озадачения и възхищения. А мотивите им за създаването на житните изображения са загадъчни, затова пораждат много спорове и съмнения. По-голямата част от учените считат, че това е дело на извънземна цивилизация.

Това, което те оставят след себе си – „Житните изображения“ макар и не за дълго, са истински съвременни феномени, които крият много тайни, все още неразбрани и неразгадани, освен голямото научно постижение на древните учени  математици – числото Пи = на 3.1415.

И все пак, от еволюцията на житните изображения, по пътя на анализа и предположенията учените правят някои изводи за техните намерения и цели. Най-важният извод е, че те са добронамерени към обитателите на планетата Земя. Също така, почти е сигурно, че извънземните упорито търсят начин за установяване на контакт с нас , като използват житните изображения и форми, прилагайки метода за постепенното им усложняване и профилиране, вероятно като форма на обучение. И вероятно те искат да наложат и усъвършенстват езика на символи, който ние още възприемаме като първолаци.

Можем да се направи също и друг извод, че от добри намерения те искат да помогнат на планетата Земя, защото явно по необясним за нас начин разбират, че ние сме твърде безотговорни към нея. За тази цел на земята те са направили специални житни образования, основната цел на които е предупреждението за НАРУШЕНИЕ НА ВРЪЗКИТЕ в Дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) – носителят на генетичните инструкции за биологическото развитие на всички клетъчни форми на живот.

Английските инженери Колин Ендрюс и Пет Делгадо са сред малкото очевидци на появата на житните фигури. Според описанията им, те се образуват светкавично – за около 10-15 секунди. Твърдят, че в този кратък интервал се чувал странен шум, напомнящ жужене, който са успели да запишат. След изследвания проведени от екипи на НАСА, става ясно, че зукът има хармонична компонента и инфразвуков обхват.

PI - 3,1441592654В  ечемичено поле в графство Уилтшир близо до замъка Барбъри, английски  учени откриват най-сложния и смайващ житен кръг. Кръглото образованието е с диаметър 50 м. и след дълги проучвания и анализи стигат до извода, че житната фигура представлява кодирано изображение на първите 10 цифри на числото ПИ – 3,141592654.

Астрофизикът Майкъл Рийд заявява:

“Десетата цифра дори беше правилно закръглена. Малката точка до центъра пък представлява десетичната запетая. Кодът е базиран на 10 ъглови сегмента, като радиалните прескоци обозначават всеки сегмент“.

На долната фигура след продължителен труд на много учени, виждате разгаданото и декодирано изображение,  което със смайваща точност изобразява десетте цифри на числото „ПИ“. Цветът на всяка цифра на кръга на учените, отговаря на цвета на всеки от 10-те сегмента.   

 

                                                                                    

                                                         

„Започвайки от центъра, ние  изброихме сегментите  във всяка секция, които се отличават по промяната в радиуса. Те ясно показват стойността на първите 10 цифри на числото ПИ.” ПИ = 3.141592654 !

Очевидно извънземната цивилизация подлага на изпитания научния потенциал на световните учени, за да определи степента на усвояване на символните познания.

Английските учени са изключително удовлетворени от разгадаването на сложната задача с числото ПИ, чрез която извънземната цивилизация вероятно проверявала степента на усвояване на поставяните от тях символи . 

 

« | »

Leave a Reply

Copyright © 2009 Разузнаване.ком. All rights reserved.