You are here: Home // Без категория // КАКВО КРИЯТ ДОСИЕТАТА „TOP SECRET“ НА ЦРУ И НАСА

КАКВО КРИЯТ ДОСИЕТАТА „TOP SECRET“ НА ЦРУ И НАСА

Mezduplanetni promeni

Слагайки клеймото „TOP SECRET“, ЦРУ и НАСА веднага скриват всяка информация от глобален характер, свързана с процесите в Галактиката и тяхното влияние върху нашата планета Земя.

Многобройните американски спътници, телескопи, секретни институти и лаборатории, както и армията от всевъзможни учени и специалисти ежедневно придобиват информация от глобален планетарен характер, но тя веднага става „TOP SECRET“! Въпреки мерките за секретност, разкри се изключително важната информация, че:

„СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА СЕ ПРИДВИЖВА КЪМ ПО – ВИСОКО ЕНЕРГИЙНО ЗАРЕДЕНА ОБЛАСТ В ГАЛАКТИКАТА И В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА МЕЖДУПЛАНЕТНИЯТ КЛИМАТ ВЕРОЯТНО ЩЕ СЕ ПРОМЕНЯ, МАКАР И БАВНО“. Това се отнася и до нашата планета „Земя“!

Учените, на които е станала известна тази информация споделят това мнението, и считат също, че промените на нашата планета ще настъпват бавно, но процесът е започнал и ние вече сме свидетели на първите по-значителни климатични промени. 

На стотиците учени в НАСА и в другите секретни институти под контрола на ЦРУ, изучаващи тези процеси е пределно ясно, че постоянното облъчване на Земята с ПО-ВИСОКА ЕНЕРГИЙНОСТ, неминуемо ще оказва влияние и ще променя досегашния ГАЛАКТИЧЕСКИ МАДЕЛ, а от там и живота на Земята.

Учените на НАСА считат, че без да имаме възможност от наша страна на някакъв контрол, неминуемо ще започне макар и бавно промяна на параметрите „ПРОСТРАНСТВО – ВРЕМЕ”, както и на техните измерения.

Облъчването с по-висока енергийност ще оказва влияние на всяко клетъчно същество на земята и най-вече върху ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ и СОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ както на отделния човек, така и на обществото като.

В каква насока ще се променят човешкото съзнание и социалното му поведение е голямата научна загадка!

Една част от учените предполагат, че това евентуално ще бъде свързано с извършването на несъзнателна и неконтролирана подготовка на общественото съзнание, или по – скоро на част от него за преминаване към ПО-ВИСОКОТО ЧЕТВЪРТО ИЗМЕРЕНИЕ.

Този процес вероятно щял да стане по-осезаем и дори забележим, ако енергийното зареждане на нашата планета в резултат на повишеното облъчване от Галактиката започне да се увеличава и настъпят по – съществени промени в параметрите „ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЕ“.

Другата също голяма загадка и тревога за учените, при това не по – малко важна за човечеството е, че в резултат на повишеното енергийно облъчване как ще продължи установената еволюция на човешката ДНК – това което НАСА и ЦРУ отдавна знаят и усърдно изучават включително и чрез секретни експерименти с извънземни.

По-високата енергийност, на която ще бъде подложена нашата планета Земя ще оказва влияние не само върху човешкото съзнание и социално поведение, но и върху СТРУКТУРАТА НА ДНК.

НАСА и многобройните американски секретни институти и лаборатории разполагат с голяма и изключително ценна информация свързани с промените на ДНК , но и тя е дълбоко засекретена и строго пазена.

ДНК – Дезоксирибо Нуклеинова Киселина – тя носи генетичните инструкции за биологичното развитие на всички клетъчни форми на живот.

DNK kletka

На снимката ДНК клетка

Основната функция на ДНК клетката е дълготрайното съхранение на информацията.

Освен това тя съдържа инструкциите, необходими за конструирането на останалите клетъчни компоненти.

ДНК се състои от два дълги полимера, съставени от своя страна от прости единици, наричани нуклеотиди.

Във вътрешността на клетките ДНК образува дълги структури, които науката нарича хромозоми.

Animation DNKНа снимката: Анимирана схема на част от двойната верига на ДНК.

Въпреки че понякога ДНК е наричана „молекулата на наследствеността“, ДНК не са единични молекули. По-скоро те са двойки молекули, които се преплитат като лиани, образувайки двойна спирала.

Доказано е, че ДНК молекулите ни действат като миниатюрни антени които осъществяват връзка с “ квантовите полета“ – теорията на учените за електромагнитните полета на Вселената.

По този начин ДНК ще възприемат и повишената енергийност, която ще се изпраща към Земята от Галактиката.

Научното изучаване и следене промяната на сложната човешка ДНК е изключително важно.

Човешката ДНК и нейното развитие в резултат на галактическите процеси или тези на нашата планета Земя, са обект на активно изучаване от страна на извънземни цивилизации. За постоянния интерес на извънземните говорят многобройните житни изображения, с които висши цивилизации търсят начин да влязат в контакт с нас, вероятно с определена цел. За сега единственият по-определен извод е тяхната добронамереност.

jiten krug na DNK

Тази забележителна житна фигура е точно копие на човешката ДНК.

Тя се появява за няколко минути в нощта на 17-ти юни 1996 г. в местността Ийст Фийлд, Алтън Барнс край Оксфорд, Великобритания.

Официалната и дължина на фигурата е 648 фута (212 метра) и се състои от 89 кръга, образуващи две успоредни нишки от различни балони – общо 77, увиващи се около централен гръбнак от 12 големи кръга.

Всеки учен, който ги види веднага разбира, че фигурите представляват копие на ДНК.

Интересен е фактът, че житната фигура на ДНК се появява 14 години по рано от сакралната дата 21.12.2012, което недвусмислено потвърждава това, че интересът на извънземната цивилизация, или цивилизации към нашата планета датират отдавна.

Учените не изключват, че установеното на  21.12.2012 г. подреждане на планетите от слънчевата система в една линия, предвидено преди хилядолетия от висши цивилизации обитавали земята ни, също да е свързано с предстояща ДНК промяна на клетъчните форми на живот на земята.

Повечето от учените считат, че вероятно този процес ще продължи и дори може да се ускори, в зависимост от очакваното завишено енергийно зареждане на Земята от Галактиката.

Учените не изключват, някои от климатичните и геофизични катаклизми, които станаха след енигматичната дата 21.12.2012 и многозначителното подреждане на планетите от слънчевата система, да са свързани с промени в енергийното зареждане на Земята.  Но повечето от учените са на мнение, че промените и последиците от тях нито ще бъдат бързи, нито пък апокалиптични.

David UilkocАмериканският учен Дейвид Уилкок – изследовател на нови форми на материята и съзнанието, който пръв нарече 21.12.2012 „енигма”– загадка, по повод на промените, които човечеството очаква да се случат след тази дата казва:

„Много неща не се знаят, много съзнателно се крият и премълчават, преднамерено променят или целенасочено, неправилно тълкуват“! 

Определено Уилкок има предвид изследванията на многобройните американски секретни институти на ЦРУ и НАСА. Той също казва:

„Все повече хора ще се пробуждат с ново космическото съзнание и ще възприемат висшите понятия на метафизиката и новата духовност. Те ще почувстват и осъзнаят, че Галактика преминава в нова енергийна ера, която ще промени и нашата Земя и хората, които я обитават. И те без да осъзнават, ще станат съпричастни към тези промени”.

Но тези промени нито ще са фатални, нито пък бързи“!

Следва: Житни кръгове предупреждават за промяната на ДНК

 

« | »

Leave a Reply

Copyright © 2009 Разузнаване.ком. All rights reserved.