You are here: Home // България // КОЙ ОПРЕДЕЛЯ КЛИМАТА НА ПЛАНЕТАТА – „ПРИРОДАТА“ или….“ГОСПОД“?

КОЙ ОПРЕДЕЛЯ КЛИМАТА НА ПЛАНЕТАТА – „ПРИРОДАТА“ или….“ГОСПОД“?

velichieto na Klimata

В последните години учените регистрират постоянна промяна в климата на Земята и непрекъснат процес на покачване на нейната температура. Ето защо науката отдава първостепенно значение на всички въпроси, свързани с ролята на човечеството в тези толкова важни процеси. Основната цел е да се прецени доколко промените на климата и особено покачване на температурата са от решаващо значение за съдбата на нашата планета и каква е ролята на човечеството. 

smokeНеоспорими са доказателствата за намесата на човека в климата на Земята. Така наречените „мръсни производства“ използващи изкопаеми горива, като въглища и петрол и др., както и пренаселеността на планетата са едни от най-често посочваните причини за „промяната в климата”.

Но все още науката спори, дали влиянието на човека не е по-малката причина в сравнение с въздействието на могъщите ПРИРОДНИ СИЛИ, върху нашата планета?

Когато се говори за климата, преди всичко трябва да се установи категорично в какъв период от време той трябва да се разглежда, анализира и да си правят съответните изводи.

Трябва също да се даде точен отговор, доколко климатът се променя и най – вече да се изучат основно факторите, които обуславят неговата промяна.

Климат произлиза от гръцката дума “клима”, означаваща наклон.

solstice

Самото име „климат“ показва основният фактор, определящ климата на Земята.

Всъщност, под КЛИМАТ се разбира ЪГЪЛЪТ, ПОД КОЙТО ПАДАТ СЛЪНЧЕВИТЕ ЛЪЧИ ВЪРХУ ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ.

Климатолозите признават, че до момента не съществува модел, който може да опише всички процеси, протичащи в климатичната система на Земята.

При големите климатични катаклизми, които все по-често спохождат планетата ни, дали парниковият ефект е имал определящ характер?На този въпрос науката все още не е дала отговор.

Pangea animation

На снимката е показана анимация на супер континента Пангея (превод от гръцки “ само земя“), който преди около 200 млн. години се разделя и на планетата ни се образуват континентите и планините, някои от които все още съществуват.

Такива са Апалачите, най-старата планинска верига в Северна Америка и планината Урал – на границата между Европа и Азия.

Астрономичните условия и положението на континентите са създавали условия, в които по цялата Земя не е имало никакъв лед. Последните ледникови епохи са комбинация от фактори като: изместването на тектоничните плочи;  орбитата на Земята;  прецесията на земната ос (промяна на наклона на оста, оттам и на равнината на въртене на земята) и времето през годината, когато планетата Земя е най-близко до Слънцето.

Съществуват и хипотези, че събития като изригването на супервулкани или сблъсък с астероиди може да са довели до рязка промяна в климата, но и те не са доказани.

                             На снимката се виждат основните тектонични плочи.

tecton plates

Основните фактори, които определят климата на Земята са:

От първостепенно значение е дрейфът – движението на тектонични плочи;

orbita na Zemiata

 

 

На второ място е орбитата на Земята спрямо Слънцето;

 

 

 

 

solstice

 

 

От много голямо значение е наклонът на земната ос;

 

 

                                                                                                              

izrigvania na slunceto

 

 

И не на последно място са процесите, които протичат в самото Слънце, в Слънчевата система и Млечният път.

Тези процеси са постоянни и непредвидими както по време, така и по сила на влияние върху земята.

„Светът навлиза в нова фаза, в която ще има промяна на средните температури и предстоят такива светкавични промени с които природата едва ли може да се справи“ – казва Стивън Смит, изследовател в Националната лаборатория на Пасифик Нортуест.

Не са малко учените, които не причисляват ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ към основните фактори, които определят КЛИМАТА НА ЗЕМЯТА.

Но за разлика от горепосочените основни фактори, които не зависят от човека и неговия научен потенциал, ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ почти изцяло зависи от човека. Освен това той може да влияе съществено върху този процес. Ето защо, както за климата, така и за съдбата на планетата Земя ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ Е ОТ ОГРОМНО ЗНАЧЕНИЕ. Ще посочим само някои данни: 

През септември 2012 г. количеството лед в Северния ледовит океан се е стопило до най-ниското си ниво в историята, като днес ледената покривка е с два пъти по-малка повърхност, отколкото е била през 80-те години на миналия век. Нивото на световния океан се покачва непрекъснато. Морското ниво поради глобалното затопляне също се покачва с 60% по-бързо, отколкото е било предвидено през 2007 г. от Междуправителствения комитет по изменение на климата /МКИК/.

В доклад от 2007 г. се посочва, че повишаването може да достигне между 18 и 59 см. към края на века, главно поради разширяването на водата вследствие на глобалното затопляне.

Глобалното затопляне, Арктика

Авторите, които изследват глобалното затопляне предупреждават, че започваме да плуваме в непознати води по отношение на темпа на затопляне. Към днешна дата, правените проучвания са били фокусирани най-вече върху факта, че имаме работа с необичайния характер на глобалното затопляне.

„Но много по-малко внимание се отделя на друг важен въпрос – скоростта на глобалното затопляне“ – казва Майкъл Ман, учен от Центъра за научни изследвания на Земята в Пенсилванския щатски университет.

„Още през следващите две десетилетия затоплянето ще се ускори толкова много, че десетилетното средно покачване на температурата в Арктика ще достигне 0,6 градуса по Целзий“ – добавя Смит.

А бъдещето на планетата Земя?… Никой от учените не е дръзнал със сигурност да каже, в резултат от промените на климата какво ще е бъдещето на Земята.

pomognete

Предлагаме два филма – на НАСА“Нашата планета Земя“ и на Георги Бърдаров „Населението и климатичните промени“. 

« | »

1 Response to " КОЙ ОПРЕДЕЛЯ КЛИМАТА НА ПЛАНЕТАТА – „ПРИРОДАТА“ или….“ГОСПОД“? "

  1. Ник каза:

    Попречихте ми да прочета материала! „„мръсни производства“ използващи изкопаеми горива, като въглища и петрол и др., както и пренаселеността на планетата …“
    Това ми стигна и като бонус ще ви посоча,войните на американците,по целия свят,лошото и разточително управление на материалните ресурси,фалшифицирането на данни! Населението на ЦЯЛАТА ЗЕМЯ,МОЖЕ ДА СЕ СЪБЕРЕ В ЕДНА САМО ЧАСТ ОТ АВСТРАЛИЯ СЪС ЗЕМЯ ЗА ВСЕКИ,ОТ СТАРЕЦА ДО ДЕТЕТО! НЕ ТИРАЖИРАЙТЕ ГЛУПОСТИ!

Leave a Reply

Copyright © 2009 Разузнаване.ком. All rights reserved.