You are here: Home // България, Общи, Преходът // ДОКЛАДЪТ ”ДОБРЕВ” (2/2)

ДОКЛАДЪТ ”ДОБРЕВ” (2/2)

51b676384f ДОКЛАДЪТ” ДОБРЕВ”

Втора част

ЧАСТНИТЕ БАНКИ ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА ПРИСВОЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СРЕДСТВА

Дълготрайният и нерегламентиран характер на отношенията между държавните банки и държавните предприятия има определящо значение за задълбочаване на банковата криза. Икономическите реформи в България, които стартират и без това анемично, действат в трудните условията на една ”прекредитирана” икономика.

През 1991 г. в условията на стагнация, загуба на пазари и рязкото повишаване на основният лихвен процент, предприятията нямат възможност да обслужват отпуснатите кредити. Натрупаните загуби в държавния сектор на икономиката, автоматично се прехвърляха върху обслужващите банки, което води до загуба на капитал в банковата система, достигащ стотици милиарди лева. Част от тези загуби са и от гаранциите на държавните фирми за отпускане на кредити на частният сектор.

Сумата на лошите и съмнителни кредити в края на 1995 година възлизат на 342,7 млд лева, което съставлява близо 40% от произведения през годината брутен вътрешен продукт. Нетната стойност на капиталите на търговските банки е отрицателна – минус 53,3 млрд.лева. Основният дял от натрупания в цялата банкова система капиталов недостиг се пада на няколко държавни и частни банки:

 • Стопанска банка – 15,4 млрд. лева;
 • ОББ – 14,9 млрд.лева;
 • Балканбанк – 14,4 млрд. лева;
 • Банка Биохим – 8,2 млрд. лева;
 • Минбанк – 7,7 млрд. лева;
 • Агробизнесбанк – 8,2 млрд. лева;
 • ПЧБ – 7,3 млрд. лева;
 • Банка земеделски кредит- 5,6 млрд. лв.
 • През последните няколко години, на входа и изхода на крупни обекти в структуроопределящи отрасли на реалния сектор, застават икономически групировки и фирми, които по същество монополизират вноса на суровини и реализацията на продукцията им. По този начин, чрез „клопката на паяка” се изсмукват огромни дължавни средства по схемата: рефинансиране на търговските банки от БНБ и ДСК – кредитиране от търговските банки на крупни производители – реализация на продукция от лица на частния сектор. Освен това „преливане” на средства, търговските банки натрупват огромни несъбираеми кредити от производителите.

  Седем от 16-те големи и „лоши” длъжника на Балканбанк са фирми от групировката на ”Мултигруп”, чиито дългове към 31.05.1996 г. формират 38,52 % от кредитния портфейл на банката – 14,232 млрд. лева, като голяма част от тях са проблемни.

  Най-големите длъжници са Дисконтова къща АД – 2,97 млрд. лв и Индустриал-М АД – 1,11 млрд.лв.
  Много от кредитите на „Мултигруп” са предоставени при преференциални условия и многократно са разсрочвани.

  Кредитните взаимоотношения са реализирани по сложни многостранни схеми – взаимно гарантиране на кредити, прехвърляне на задълженията, предоставяне на обезпечения, тристранни операции и др. Бившите изпълнителни деиректори на „Балканбанк” Иван Миронов и Надежда Апостолова са членове на управителните съвети на почти всички фирми – длъжници, без да са съдружници в тях. Подобна схема на кредитиране прави невъзможно доказване на крайния потребител на присвоените средства.

  По време на управлението на бившия председател на СД на Стопанска банка Цветан Петков, до началото на 1994г. от банката са отпуснати 200 млн. долара кредити без обезпечение. „Булгарлийзинг”, свързана със ЗД ”Корона Инс” на Иво Карамански е получила 24 млн.долара.

  През 1995 г.ръководителите на Комитета по енергетика Дянко Добрев и Трифон Цветков подписват записи на заповед за изплащане на два пъти по 700 млн. лева от ДСК в полза на ЧЗИБ с председател Кирил Дунев. Записите са представени в ДСК, сумите са усвоени и впоследствие са укрити. Финансовото състояние на НЕК значително се влошава, след налагането на запори по сметките на компанията от страна на ДСК, поради изплатената на ЧЗИБ сума.

  Преобладаващата част от”лошите” кредити на частните банки, са предоставени на фирми или лица работещи в тях, на акционери или на фирми свързани с тях. През последната година преди да бъде освободен от поста изпълтителен директор на ”Балканбанк” АД, Иван Миронов отпуска кредити на обща стойност 3 млн. долара на фирмите на синовете си. Гаранциите по кредитите са фиктивни. С цел да се прикрият следите и роднинските връзки, кредитите се отпуснати от провинциални клонове на банката и не се обслужват. Валутата е изнесена зад граница. В момента семейството на Миронов се е установило във Вашингтон, САЩ, разполагайки със завидни финансови средства.

  Георги Агафонов – председател на ТБ ”Славяни” предоставя кредити и подписва банкови гаранции предимно на свои фирми и фирми на негови роднини. Фирмата ”ИФФ груп”, в коята първоначално са участвали Максим Димов и Красимир Илиев дължи на ТБ ”Славяни” над 1 млн.лева. Друга негова фирма – „Ес Джи Ей” е получила от Стопанска банка 30 млн.лева, като за гаранция е заложен цирконий. Чрез фирма ”ИФФ груп” от страната са изнесени 2 млн.долара, с които са закупени вилни парцели в Доминиканската република. Всички движими и недвижими имоти, Агафонов прехвърля на свои фирми.

  „Бизнесбанк” АД е използвана за отпускани от БНБ и ДСК кредити към частни фирми на основните акционери. Най-големи длъжници на банката са ”Свети Йоан” АД, Нова Телевизия (Дарко Таминджич) и Добруджанска банка.

  Възползвайки се от своите правомощия Иван Китов е наредил отпускане на необезпечени кредити на редица фирми, между които съществуват тесни икономически и междуличностни връзки, възлизащи на 7 млрд.лева и 6 млн. долара. Съпругата на Китов живее постоянно във Франция, където семейството притежава недвижимо имущество на голяма стойност. В същото време, само през 1996 г. ДСК е рефинансирала ”Бизнесбанка” с над 6,5 млрд.лева.

  Директорите на БЗК Атанас Тилев и Янко Янков са отпускали кредити в големи размери на фирми от групировките „Дару” и ”Орион”. Заниженият контрол при валутните операции е използван умело от служителите на банката за осъществяване на незаконен износ на валута зад граница. След отстраняването на Янко Янков от ръководството на банката, еднолично Тилев е разпоредил износ от банковия капитал зад граница на стойност 6 млн. долара и от отпуснати кредити за фирми в размер на 40 млн долара.

  Впечатляващ е случаят с бившия директор на ПИМБ Венцислав Стефанов, отпуснал 20 милиона долара кредит на фирми, в които самият той е акционер.

  Тежкото състояние на ТБ ”Компас” (бивша „Моллов”) е причинено преди всичко от незаконосъобразни действия на Валентин Моллов. Възползвайки се от служебното си положение на основен акционер и председател на СД на ТБ ”Моллов”, той е оказвал натиск върху членовете на УС за отпускане на кредити и разсрочване на погасяването им. Чрез фирми на частната си груперовка ФИГ ”Моллов” е изтеглил от едноименната си банка кредит в размер на 5 млн. долара и 200 млн. лева, които изобщо не е обслужвал. Като безнадеждни са класифицирани кредитите на ”Моллов ФИГ” 44 066 хил. лева
  Ем Еф Ай Брос – 125 967 хил.лева. Със съмнителна възвръщаемост са кредитите отпуснати на фирмите „Сторма” – 80 554 хил. лева и „Ем ЕФ Ай Брос” – 142 455 хил.лева.

  В. Моллов е използвал лица от своето обкръжение и предимно Пламен Димитров, Николай Йорданов Косашки, членове на СД на „Моллов ФИГ”, Членовете на УС на ТБ ”Моллов” са получавали годишно 100 хил. долара в брой и 400 хил. долара в кредити.

  Друг неизправен кредитополучател е „Крами” ООД със 721 089 хил.лева.

  Някои от факторите, довели до трудностите на ПЧБ се свързват с изтичане на капитали от нея към ТБ ”Моллов”, включително и на рефинансиране от БНБ. Поради настъпилия разрив между В.Моллов, който е рефинансирал ПЧБ и В.Стефанов – председател на ПИМБ, ТБ „Моллов” е преустановила рефинансирането на ПЧБ.

  Два месеца преди обявяването на ПЧБ под особен надзор са й били необходими капитал и провизии за около 20 млрд.лева. ДСК спира ресурса на ПЧБ в средата на 1995 година, възлизащ до този момент на над 3 млрд.лева.

  БНБ е заделяла за ПЧБ около 37 % от целия си размер за рефинансиране на другите търговски банки. По този начин ПЧБ е изсмуквала голяма част от предназначените заеми за другите ТБ с проблеми по ликвидността.

  Кредити в особено големи размери са раздадени на частните структури свързани с ПЧБ и ССИГ , както и на лица, приближени на членовете на УС – Венцислав Йосифов, Валентин Моллов, Димитър Звездев, Емилян Димитров, Милчо Караиванов, Михаил Стефанов, Петьо Христов Блъсков, и прокуристите на банката Елза Ботева, Илиян Митев и Кирил Григоров.

  В централата на ПЧБ е установена липса на известна част от кредитните досиета, поради което не могат да бъдат установени фирмите и размера на кредитите без необходимото обезпечение.

  ТСБ отпуска значителни кредити на фирми, свързани с изпълнителните директори на банката, като ”Дива” – Р.Златев и Сие, „Спорт-Рей” ООД, ЕТ „Николай Райчев” и други фирми на Иво Иванов и Николай Райчев.

  Голяма част от натрупаните несъбираеми кредити са резултат от корупцията обхванала различни нива в банковата система. По веригата ”лобист – политици – банкови чиновници – частни фирми, са изтекли огромни суми предварително обречени да бъдат несъбираеми.

  Сред обществото е наложило трайно мнение, че кредити на изправни фирми се отпускат срещу 10 % комисионна, а кредити, за които предварително се знае, че няма да бъдат върнати, комисионната е до 50 %.

  Включването на някои банки, ФБК и обменни бюра в механизмите за пране на пари и обвързването им с различни форми на незаконен бизнес, също оказва крайно неблагоприятно отражение в банковата система.

  Финансовото обслужване на крупни престъпни операции от служители в официалната банкова система, директно или чрез сателитни финансово-брокерски къщи, допринесе за изтичане на огромни количества валута от страната. Благоприятен терен за подобни операции е контрабандната търговия, включително ембарговата, както и периодичните валутно-спекулативните кризи, като тази през м. март 1994 г., довела до трайно обезценяване на лева.

  От ”Агробизнесбанк” Пловдив, чрез документи с невярно съдържание, длъжностни лица са превели в чуждестранни банки около 5 млн. долара, а ФК ”Дилър” от същия град, чрез фиктивни договори е изнесла 2 млн. долара.

  От 01.01.1996 г. до 30.07.1996 г. от 9 държавни и частни банки, през митницата на Аерогара София са изнесени 2 811 кг. ценни пратки съдържащи банкноти. 1 млн. щатски долара в купюри по 100 долара тежи 8 кг. През Аерогара София са изнесени повече от 351 млн. долара.

  Елитбанк е изнесла най много – 1247 кг. ценни пратки, или 156 млн. щ.д. Банката не фигурира в списъка на БНБ за износ на ценни пратки.

  Рязкото обезценяване на лева в средата на 1996 година бе предизвикано от масираното изкупуване на долари и друга чужда валута основно от ”ИНГ банк”, Булбанк и „Елитбанк”.

  Приетата законодателна норма от Великото народно събрание, депозити на чуждестранни вложители да се третират като инвестиции и да се олихвяват с високия за момента процент, позволи на голям брой чуждестранни граждани, фирми и лица близки на правителствените икономически екипи, през 1991-1992 г. да ”изперат” и легализират крупни суми във валута, част от които с неясен произход и впоследствие умножени да бъдат изнесени от страната.

  Председателят на СД на „Елитбанк” Иво Георгиев е извършил съмнителни сделки за пране на пари с помощта на Стоян Бакалов, американски гражданин-бивш член на СД на ПИМБ.

  Основните кредитополучатели на ТБ Елитбанк са фирмите от Холдинг ”Макском”. Към 25 юни 1996 г. задълженията на холдинга възлизащи на 800 млн. лева са върнати, като веднага е отпуснат кредит в размер на 900 млн.лева на фирма ”Кремакс”, която е свързана с холдинга. Целта е да се прикрият вътрешните кредити, отпускани от ТБ Елитбанк и формалното изчистване на ”Макском” от задължение, за да участва в приватизацията.

  Председателят на ТБ Славяни Георги Агафонов заедно с Максим Димов, Красимир Илиев и Георги Дорев имат фирма в Кишинев, чрез която са изнесли големи суми зад граница. През м. май същата година, близък на Агафонов е изнесъл 60 хил. щ.д. през ГКПП Дуранкулак. По разпореждане на Агафонов, от ТБ ”Славяни” е дадена банкова гаранция за 600 хил. щ.д. през БЗК на пирамидата ”Демос”.

  Бившето ръководство на Балканбанк АД – изпълнителните директори – Иван Миронов и Надежда Апостолова са подписали договори и други документи, с които са нанесени значителни щети на банката. Само през 1995 г.от ”Балканбанк” са изплатени на фирми на Н. Апостолова, Ив. Миронов и Л. Беров (”Балканкарт”, ”МКК”, „Хай Тек Сис” и ”БанкситУ”), както и та техни подставени лица около 691 млн. лева.

  Месечната издръжка на „Балканинкасо” с президент съпруга на Н. Апостолова е надхвърляла 30 млн.лева. Между „Балканбанк” АД и „ Балканмашинари” АД холдинг има сключен договор, съгласно който банката поема издръжката на офисите на фирмата в Москва, Киев, Минск и Талин, без каквито и да е ангажименти от страна на контрагента.

  Извършената проверка от вътрешния финансов контрол на дружествата в Кралство Белгия, известни с обобщаващото наименование ”Брюкселски” е установила престъпно нехайство, безстопанственост и безотговорност, довели до присвояване на големи суми във валута. Резултатите от проверката сочат, че Владимир Йорданов, бивш главен счетоводител на „Балканбанк” е подпомогнал пренасочването на крупни суми във валута на регистрираната на чужда територия частна фирма с Президент – Елена Аспарухова – снаха на генерал Бриго Аспарухов.

  Един от големите длъжници на Балканбанк АД е „Балканкар – Холдинг”, чийто дълг възлиза на около 7 млрд.лева.

  Макар и да не е основният доклад ”Добрев”, който е от 24 страници, информацията и в този доклад е достатъчна, за да покаже разграбването на хазната и държавните банки на България, от частните банки – хищници. Показани са и участниците – банки, холдинги, фирми, частни лица, престъпни икономически групировки и мафиотски структури и много други. Показани са поименно крадците и съучастниците. Някои от тях са ликвидирани от наемни убийци, други са избягали в чужбина, но не малко са тези, които са още в България и се радват на благоденствие, макар и придобито с цената на грабеж.

  Както казва екс министърът Стоян Александров: ”Ако дойде Видов ден…. ”. А защо да не дойде? Защо крадците – вече милионери да живеят съвсем спокойно, необезпокоявани от нищо и от никой? Не е ли време да покажем кои са? МВР трябва да разсекрети и покаже доклада за „Кредитните милионери”. Както този доклад и той ще разкрие истината и ще покаже ”кой кой е”.

  И ако няма съдебно възмездие, както обикновено, то и публичното показване на крадците е също форма на възмездие!

  Докладът е публикуван от frognews.bg

  « | »

  Leave a Reply

  Copyright © 2009 Разузнаване.ком. All rights reserved.